پالتو زنانه مدل ساده

249,000 تومان
[{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0631u0648u06cc u0632u0627u0646u0648"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0627u0633u067eu0631u062a","u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]}]

پالتو زنانه نیزل مدل P039001094100367-094

408,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0641u0648u062au0631"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0632u06ccu0631 u0628u0627u0633u0646"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u0645u0628u062fu0627 u0628u0631u0646u062f","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه مدل سوزندوزی بلند

548,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0628u0627u0641u062a"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0637u0631u062du200cu062fu0627u0631"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0622u0631u0634u0627u0644"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u06a9u0645u0631u0628u0646u062f"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0627u0633u067eu0631u062a","u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0627u062fu0627u0631u06cc u0648 u0631u0633u0645u06cc","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]}]

پالتو زنانه نیزل مدل 0044-002

1,041,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0641u0648u062au0631"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0645u06ccu062fu06cc"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u0645u0628u062fu0627 u0628u0631u0646u062f","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه مدل ساده

249,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0628u0627u0641u062a"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0631u0648u06cc u0632u0627u0646u0648"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0627u0633u067eu0631u062a","u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]}]

پالتو زنانه اکزاترس مدل P039001078100367-078

408,000 تومان
[{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u06a9u0648u062au0627u0647"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u0645u0628u062fu0627 u0628u0631u0646u062f","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه کیکی رایکی مدل BB2525-022

420,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0627u0644u06ccu0627u0641 u0646u062eu06cc"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0637u0631u062du200cu062fu0627u0631"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0631u0648u06cc u0632u0627u0646u0648"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0627u0646u06afu0644u06ccu0633u06cc"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه کیکی رایکی مدل BB2525-040

499,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0627u0644u06ccu0627u0641 u0646u062eu06cc"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0637u0631u062du200cu062fu0627u0631"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0631u0648u06cc u0632u0627u0646u0648"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0627u0646u06afu0644u06ccu0633u06cc"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه اکزاترس مدل 0078-002

ناموجود
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0627u0644u06ccu0627u0641 u0646u062eu06cc"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u062eu0627u0644u200cu062eu0627u0644u06cc"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0632u06ccu0631 u0628u0627u0633u0646"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062cu0644u0648 u0628u0627u0632"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u0645u0628u062fu0627 u0628u0631u0646u062f","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه زیبو مدل 011386-RED

756,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0627u0644u06ccu0627u0641 u0646u062eu06cc","u067eu0644u06cc u0627u0633u062au0631"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0637u0631u062du200cu062fu0627u0631"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0631u0648u06cc u0628u0627u0633u0646"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0631u06afu0631u062fu0627u0646"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u0645u0628u062fu0627 u0628u0631u0646u062f","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه مانگو مدل 31017518-10

1,730,000 تومان
[{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0631u0648u06cc u0632u0627u0646u0648"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0627u06ccu0633u062au0627u062fu0647"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0627u062fu0627u0631u06cc u0648 u0631u0633u0645u06cc"]}]

پالتو زنانه السانا مدل امیلی کد 100102

438,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0633u0648u06ccu06ccu062a"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0647u0641u062a"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0633u0647 u0631u0628u0639"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u0642u0632u0646"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647"]}]

پالتو زنانه چرم کروکو مدل maya

13,990,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0686u0631u0645 u0637u0628u06ccu0639u06cc"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0632u06ccu0631 u0628u0627u0633u0646"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0627u0646u06afu0644u06ccu0633u06cc"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u0632u06ccu067e"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0627u0633u067eu0631u062a","u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0627u062fu0627u0631u06cc u0648 u0631u0633u0645u06cc","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]}]

پالتو زنانه سیدونا مدل SI01014-001

496,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u0627u0644u06ccu0627u0641 u0646u062eu06cc","u067eu0644u06cc u0627u0633u062au0631"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0637u0631u062du200cu062fu0627u0631"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0632u06ccu0631 u0628u0627u0633u0646"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u06afu0631u062f"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u062cu0644u0648 u0628u0627u0632"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u062au0648u0644u06ccu062f u06a9u0646u0646u062fu0647","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]},{"title":"u06a9u0634u0648u0631 u0645u0628u062fu0627 u0628u0631u0646u062f","values":["u0627u06ccu0631u0627u0646"]}]

پالتو زنانه مدل تدی بلند رنگ سبز سدری

697,000 تومان
[{"title":"u062cu0646u0633","values":["u067eu0646u0628u0647"]},{"title":"u0637u0631u062d","values":["u0633u0627u062fu0647"]},{"title":"u0642u062f","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u06ccu0642u0647","values":["u0628u0627u0632"]},{"title":"u0622u0633u062au06ccu0646","values":["u0628u0644u0646u062f"]},{"title":"u0646u062du0648u0647 u0628u0633u062au0647 u0634u062fu0646","values":["u067eu0646u0686 u062fu06a9u0645u0647"]},{"title":"u0645u0648u0631u062f u0627u0633u062au0641u0627u062fu0647","values":["u0627u0633u067eu0631u062a","u0631u0648u0632u0645u0631u0647","u0627u062fu0627u0631u06cc u0648 u0631u0633u0645u06cc","u0645u0647u0645u0627u0646u06cc"]}]

پالتو زنانه مدل  پاییزی صنم

ناموجود
 • طرح: طرح‌دار
 • قد: بلند
 • یقه: گرد
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: جلو باز
 • مورد استفاده: اسپرت ، روزمره ، اداری و رسمی ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل 30003

368,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: روی زانو
 • یقه: گرد
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: جلو باز
 • مورد استفاده: مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل پَچ 0023

690,000 تومان
 • طرح: طرح‌دار
 • قد: روی زانو
 • یقه: هفت
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: بیش از سه دکمه
 • مورد استفاده: اسپرت ، روزمره ، اداری و رسمی ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل استفانی قواره بزرگ کد 003

ناموجود
 • طرح: ساده
 • قد: زیر زانو
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه مخفی
 • مورد استفاده: اسپرت ، روزمره ، اداری و رسمی ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل 2828

348,500 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: باز
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: جلو باز
 • مورد استفاده: مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72041-99

ناموجود
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل تدی رنگ آبی

1,419,500 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: روی زانو
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: بیش از سه دکمه
 • مورد استفاده: اسپرت ، روزمره ، اداری و رسمی ، مهمانی
 • کشور تولید کننده: ترکیه
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72086-mc99

ناموجود
 • طرح: طرح‌دار
 • قد: زیر زانو
 • یقه: ایستاده
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه زیبو مدل 011428-NAVY

896,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: روی باسن
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره ، مهمانی
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه جینا بنوتی مدل b 54444

ناموجود
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: ایستاده
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: بیش از سه دکمه
 • مورد استفاده: اسپرت ، روزمره ، اداری و رسمی ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72086-93

418,000 تومان
 • طرح: طرح‌دار
 • قد: زیر زانو
 • یقه: ایستاده
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه زیبو مدل 011372-GRAY

945,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: روی زانو
 • یقه: ایستاده
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه اکزاترس مدل P039004061170079-061

ناموجود
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: ایستاده
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه نیزل مدل P039001065170059-065

401,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72086-mc93

418,000 تومان
 • طرح: طرح‌دار
 • قد: زیر زانو
 • یقه: ایستاده
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه گردیه مدل 330104-MC99

444,000 تومان
 • طرح: چهارخانه
 • قد: زیر زانو
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72083-92

708,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: کوتاه
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: جلو باز
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه گردیه مدل 330104-MC9993

444,000 تومان
 • طرح: چهارخانه
 • قد: زیر زانو
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل سیبری

ناموجود
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: قزن
 • مورد استفاده: اسپرت ، روزمره ، اداری و رسمی ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه زیبو مدل 011424-GREEN

1,140,000 تومان
 • طرح: طرح‌دار
 • قد: میدی
 • یقه: برگردان
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره ، مهمانی
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72040-93

555,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه مدل charmik1

899,000 تومان
 • طرح: ساده
 • قد: کوتاه
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: کمربند
 • مورد استفاده: روزمره ، مهمانی
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72065-59 به همراه ماسک

792,000 تومان
 • طرح: چهارخانه
 • قد: زیر باسن
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: جلو باز
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه زیبو مدل coco Yellow-11391

ناموجود
 • طرح: چهارخانه
 • قد: زیر باسن
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

پالتو زنانه تولیکا مدل 72040-58

ناموجود
 • طرح: ساده
 • قد: زیر باسن
 • یقه: انگلیسی
 • آستین: بلند
 • نحوه بسته شدن: دکمه
 • مورد استفاده: روزمره
 • کشور تولید کننده: ایران
 • کشور مبدا برند: ایران
 • ویژگی بیشتر

خرید پالتو زنانه لاکچری

انواع مدل های پالتو زنانه

پالتو رنانه مجلسی

پالتو زنانه پیراهنی

پالتو زنانه فوتر

پالتو زنانه اورکتی

پالتو زنانه ساده

پالتو زنانه شنلی

پالتو زنانه هودی

پالتو زنانه کلاه دار

 قیمت خرید پالتو زنانه مناسب پالتو زنانه نوعی لباس است که با استفاده از پارچه‌های ضخیم و یا پشمی و انواع دیگر پارچه گرم تولید می شود. استفاده از این نوع پوشاک موجب می‌شود تا بدن شما به اندازه‌ کافی گرم بماند. بنابراین پالتو زنانه، از جمله لباس‌هایی است که در فصول پاییز و زمستان مورد استفاده خانم‌ها قرار می‌گیرد.

این نوع از محصولات، هر ساله در مدل‌هایی جدید و با طرح‌هایی متنوع و بروز تولید می‌شوند و روانه بازار مصرف داخل یا خارج از کشور تولید کننده می‌گردد. از آنجایی که پالتوها بر روی سایر لباس‌ها قرار می‌گیرند و آن‌ها را به طور کامل می‌پوشانند؛ بنابراین انتخاب و خرید نوع مناسب آن‌ها برای بانوان اهمیت بسیار زیادی دارد.

ویژگی‌های پالتو زنانه مناسب

مطابق با ویژگی‌های محیطی

همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر تنوعی از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، در مناطق مختلف کشور وجود دارد. بنابراین پالتو زنانه مناسب پوشاکی است که در هنگام طراحی و تولید آن به ویژگی‌های محیط خانم هایی که قرار است آنرا خریداری کنند و بپوشند توجه شده ‌است.

لازم به ذکر است که برای محیط‌های سردتر که زمستان‌های سردی دارند لازم است پالتوهایی را انتخاب و خریداری کنید که ضخامت بالاتری دارند. چراکه این نوع از پوشاک می‌تواند علاوه ‌بر داشتن ظاهر جذاب و مناسب، گرمای بیشتری را نیز به وجود آورد.

جنس مرغوب و بادوام

یکی دیگر ازویژگی‌های پالتو زنانه مناسب این است که این محصولات، از جنس خوب و مرغوبی تولید می شود. به ‌طور معمول در تولید پالتوهای زنانه از پارچه‌هایی استفاده می‌شود که دوام بسیار بالایی دارند و از طرف دیگر عایق خوبی در مقایل سرما و سوز های هوای پائیزی و زمستان به شمار می‌روند.

 

از جمله این پارچه‌ها می‌توان به پارچه کشمیر، فوتر، چرم، موهر، خز و… اشاره کرد. پالتوهای تولید شده توسط هر یک از این پارچه‌ها، ویژگی‌های خاص خود را دارند.

به‌ عنوان نمونه، لازم است بدانید که پالتوهای زنانه موهر، چروک پذیری بسیار کمی دارند و از طرف دیگر، میزان دوام و ماندگاری آن‌ها نیز بسیار زیاد است.

پالتوهای چرمی از انواع محصولاتی هستند که بسیاری از خانم‌ها به سمت آن‌ها گرایش دارند. اما قیمت آن‌ها نسبتا بالا است.

پالتوهای تولید شده از جنس کشمیر، دارای وزن بسیار سبکی هستند و از طرف دیگر، پرز دهی آن‌ها نیز بسیار کم است. هم‌چنین لازم است بدانید که این نوع پالتو می‌تواند گرمای بسیار مناسبی را برای شما ایجاد کند. پالتو خز که از پوست حیوانات خاص به وجود می‌آید از دیگر انواع پالتوها است که وزن بالایی دارد و از طرف دیگر قیمت آن نیز بالا است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی انواع پارچه مقالات ما  را مطالعه فرمائید:

خصوصیات و قیمت مانتو زمستانی پشمی

رنگ پالتو زنانه مدل روز

یکی از ویژگی‌های پالتو زنانه مناسب توجه به رنگ این محصولات است. لازم است بدانید که پالتو زنانه مدل روز در انواعی از رنگ‌ها تهیه و تولید می‌شود.

با وجود این ‌که انتخاب رنگ پالتو به ‌طور کامل به سلیقه فرد بستگی دارد اما در حال حاضر بیشتر بانوان به انتخاب رنگ‌های تیره از قبیل سرمه‌ای، مشکی، زغال سنگی و… برای پالتو گرایش دارند تا از این طریق، جذب گرمای بیشتری اتفاق بیفتد.

قیمت پالتو زنانه

همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، پالتوهای زنانه که در حال حاضر در بازار وجود دارند با انواعی از جنس‌ها تولید می‌شوند. بنابراین هر یک از این محصولات، قیمت‌های متفاوتی نیز دارند.

از طرف دیگر در شرایط فعلی، برندها و تولیدکنندگان بسیار زیادی برای تولید این پوشاک، با یکدیگر در حال رقابت هستند. بنابراین این نوع از محصولات زنانه را در انواعی از طرح‌ها و مدل‌ها و با کیفیت‌های متعددی طراحی و تولید می‌کنند و قیمت آنها بر اساس معیاری مختلفی تعیین می گردد.

هر یک از این عوامل می‌تواند در دوام و ماندگاری یک پالتوی زنانه نقش مهمی داشته باشد و از طرف دیگر قیمت پالتو زنانه را نیز تغییر دهد.

این محصولات در شرایط حاضر در انواع مختلف کوتاه و بلند، پانچو، دورو، بارانی، تک لایه و دولایه، خزدار، چرم و… طراحی و تولید می‌شوند. بنابراین قیمت جدیدترین مدل پالتو زنانه نوع پالتویی که انتخاب می‌کنید نیز وابسته ‌است.

سایز مناسب پالتو زنانه

یکی دیگر از ویژگی‌های پالتو زنانه مناسب که باید از آن برخوردار باشد سایز متناسب است. لازم به ذکر است که پالتو باید به ‌نحوی دوخته ‌شده باشد که بتوانید زیر آن از لباس‌های ضخیم و یا نسبتا ضخیم، استفاده کنید.

در حالت کلی می‌توان گفت پالتو نباید به ‌طور کامل به بدن بچسبد و یا به ‌عبارت ‌دیگر فیت بدن باشد. بهتر است پالتوی خود را به ‌نحوی انتخاب کنید که آزادانه روی بدنتان حرکت کند.

ویژگی دو لایه بودن :

وبژگی دولایه بودن پالتو که  خصوصیت و کاربرد خاص خود را دارد از خصوصیات مهم پالتو مناسب برای زنان است معمولا برای مناطق با آب و هوای بسیار سرد سیر و برای جوابگوی سرمای آن مناطق بودن و یا برای فصل زمستان این پالتو های دو لایه را استفاده می کنند.

آستر مناسب:

بعض از پالتو ها برای اینکه در تن خانم ها زیبا دیده شود و به اصتلاح بر تن بایستد در هنگام دوخت آنها از یک نوع پارچه درونی بنام آستر استفاده می شود.