نمایش 1–24 از 38 نتیجه

مجموعه کنسول بازی مدل Playstation 2 Digital Edition ظرفیت 320 گیگابایت

3,890,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیمجموعه کنسول بازی مدل Playstation 2 Digital Edition ظرفیت 320 گیگابایت مجموعه کنسول بازی پلی استیشن 2

کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته ارتشی و بازی فیفا 23 و پایه شارژر

35,699,990 تومان
نقد و بررسی تخصصیکنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته ارتشی و بازی فیفا

کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

35,073,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیکنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی نمایش کامل نقد و

کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه بازی فیفا PS5 23

36,300,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیکنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه بازی فیفا PS5 23 نمایش

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه بازی فیفاPS5 21

ناموجود
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PLayStation 5 Digital به همراه هدست سونی Pulse 3D

26,270,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u06ccu06a9 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه کارت اشتراک طلایی نصب بازی

26,695,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u06ccu06a9 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 4 Slim CUH-2216A ظرفیت 500 گیگابایت به همراه بازی فیفا21

17,156,800 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت

17,979,880 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی و کارت طلایی اشتراک نصب بازی

28,413,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive به همراه هدست سونی Pulse 3D

27,613,300 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u06ccu06a9 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه بازی فیفاPS5 21

27,849,200 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافه

25,700,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و دسته اضافی رنگی

31,190,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStatio 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

25,595,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی وکارت طلایی اشتراک نصب بازی

28,400,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro ریجن 2 کد CUH-7216B ظرفیت 1 ترابایت

22,199,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 4 Slim ریجن ۳ کد CUH-2218B ظرفیت ۱ ترابایت به همراه بازی فیفا۲۱

18,090,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و پایه شارژر و دسته اضافی

29,713,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت به همراه 10 بازی

17,173,320 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u06ccu06a9 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و پایه شارژر

29,500,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت به همراه کارت طلایی نصب بازی

24,495,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u06ccu06a9 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

26,780,000 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت

17,999,990 تومان
[{"title":"u0627u0645u06a9u0627u0646u0627u062a u0638u0627u0647u0631u06cc","values":["u062fu0633u062au0647 u0628u06cc u0633u06ccu0645"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0633u062au0647","values":["u062fu0648 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0641u0646u0627u0648u0631u06ccu200cu0647u0627u06cc u0627u0631u062au0628u0627u0637u06cc","values":["u0628u0644u0648u062au0648u062b"]}]

بازی کنسول بازی

بازی کنسول بازی

گیفت کارت

گیفت کارت

لوازم جانبی کنسول بازی

لوازم جانبی کنسول بازی

خرید کنسول بازی پلی استیشن

پلی استیشن معروف ترین و محبوب ترین پلتفورم شرکت ژاپنی سونی است  کنسول های بازی این برند در میان گیمر ها از پر کابردترین و موفق ترین کنسول های بازی بحساب می آید.

این شرکت در رقابت مستقیم با بزرگترین رقیب خود یعنی مایکرو سافت محصولات زیادی را با تکنولوژی های پیشرفته در زمینه بازی های دیجیتالی به بازار عرضه کرده است در کنار مایکروسافت این شرکت موفق شد بسیاری از رقبای دیگر خود یعنی نینتندو و سگا را پشت سر بگذارد و خود را بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده کنسول های بازی دیجیتالی مطرح کند.

پلتفرم های PS

1- PlayStation: Tekken it to Nintendo:

2- PlayStation 2

3- PlayStation Portable

4- PlayStation 3

5-PlayStation Vita

6-PlayStation 4

7- PlayStation 5

شرکت سونی تا مارس 2005 به تولید کنسول بازی پلی استیشن اولیه خود ادامه داد اما ارایه کنسول پلی استیشن 2 که نسل بعدی این کنسول بازی بحساب و 64 بیتی است کنسول اولیه را تحت الشعاع قرار داد. تولید جدید شرکت سونی از پیشرفت های زیادی نسبت به مدل اولیه خود برخوردار بود و قابلیت اتصال به اینترنت و بازی از طریق اینترنت را داشت.

همراه با کنسول ps2 شرکت سونی دست به عرضه کسترده بازی های پیشرفته و جدید زد این مسذله باعث استقبال خریداران شد و سونی موفق شد بازار فروش کنسول های بازی را بدست بگیرد و بر آن بطور کامل مسلط شود در ادامه برای راهنمایی خرید کنسول بازی پلی استیشن با ما همراه باشید.

 در سال 2013 سونی کنسول بازی پلی استیشن خود را با یک گرافیک بسیار بالا را بنام PS4 که نسل بعدی PS3 بود به بازار عرضه کرد که هدف آن رقابت با محصول مایکروسافت یعنی XBOX 1 بود.

این کنسول با گرافیک قوی و فوق العاده یک تجربه بازی چند نفره بصورت آنلاین را به کاربر می داد. ارایه سرویس اشتراک PlayStation Now به کاربر این امکان را می داد که از صدها بازی قدیم و جدید استفاده کند. پلتفرم جدید سونی یک پخش کننده بلوری و یک دستگاه پخش رسانه ایی بود.

تجربه نا موفق

بعد از آن که سونی یک تجربه ناموفق PlayStation VR  در اکتبر 2016  واقعیت مجازی (VR) را داشت. سیستم PS VR شامل یک PS4 و همچنین یک هدست و کنترلرهای VR بود. قیمت PS VR بسیار پایین‌تر از سیستم‌های VR مبتنی بر رایانه شخصی مشابه بود، که این امر سبب می شد عده ایی تصور کنند  که این محصول نفوذ قابل‌توجهی در بازار خواهد داشت، اما فروش ضعیف در سراسر صنعت VR باعث شد تا تحلیلگران به شدت انتظارات خود را کاهش دهند.

گام بزرگ سونی

گام بزرگ بعدی سونی کنسول بازی پلی استیشن PS5 بود با پردازنده قدرتمند هشت هسته‌ای AMD Zen 2 با گرافیک RDNA2 و 16 گیگابایت رم GDDR6، توجه همه را بطرف این محصول پیشرفته و با امکانات گسترده جلب کرد.

PS5

 در ادامه مقاله راهنمایی و قیمت خرید کنسول بازی پلی استیشن با بررسی  کنسول بازی پلی استیشن 5، پلی استیشن 5 کنسول نسل نهم شرکت سونی که در دو مدل دیجیتالی و دیسک‌های فیزیکی در مدل دیسک ها فیزیکی افراد امکان انجام بازی های فیزیکی را خواهند داشت.

 و معمولا مدل دیجیتالی آن بخاطر عدم امکان بازی فیزیکی ارزان تر از مدلی قبلی است. این کنسول دارای امکانات منحصر بفردی است که در کنار همدیگر یک کنسول قدرتمند و رقیبی قدر برای رقبا و بخصوص xbox  سری X به حساب می آید.