نمایش 1–24 از 108 نتیجه

بخاری نفتی مدلS700

ناموجود
نقد و بررسی تخصصیبخاری نفتی مدلS700 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

بخاری گازی توان مدل بدون دودکش طرح تابشی

1,950,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی توان مدل بدون دودکش طرح تابشی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

بخاری گازی سایوا گستر مدل بدون دودکش شقایق

1,725,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی سایوا گستر مدل بدون دودکش شقایق شرکت سایواگستر تولید کننده انواع بخاری بدون دودکش، آبگرمکن

بخاری گازی نیک کالا مدل سحر MN6

2,420,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی نیک کالا مدل سحر MN6 بخاری گازی نیک کالا مدل سحر MN6 با طراحی زیبا

بخاری گازی نیک کالا مدل آفتاب AF18

3,545,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی نیک کالا مدل آفتاب AF18 بخاری گازی نیک کالا مدل آفتاب AF18 با طراحی زیبا

بخاری گازی آبسال مدل 437F فن دار

2,300,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی آبسال مدل 437F فن دار نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

بخاری گازی پلار مدل INVENT

2,130,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی پلار مدل INVENT بخاری گازی پلار مدل INVENT مجهز به سیستم ایمنی قطع گاز بر

بخاری گازی آبسال مدل هوشمند کد 405

2,109,900 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی آبسال مدل هوشمند کد 405 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

بخاری گازی جنرال شرق مدل 14000

ناموجود
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["E"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 30000

2,500,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی مدل foll-7000

1,330,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc","u06afu0627u0632 u06a9u067eu0633u0648u0644"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی سایلان مدل پرنس

ناموجود
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["E"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی مدل رویال 7000

ناموجود
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["C"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی مدل رویال کد 14000N

2,000,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["C"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی پلار مدل 5PN

ناموجود
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u062fu06ccu0648u0627u0631","u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی نیک کالا مدل مریم MN9-A

2,930,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["D"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u062au0646u0638u06ccu0645 u062fu0645u0627"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی شومینه ای نیک کالا مدل زرین mc28

5,950,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u062au0646u0638u06ccu0645 u062fu0645u0627"]}]

بخاری گازی پلار مدل 3PN

2,180,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["B"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی نیک کالا مدل کیوان KN16

3,727,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["D"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]}]

بخاری گازی پاییزان مدل 9000

1,570,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی پلار مدل 3PN

1,900,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u062fu06ccu0648u0627u0631","u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی جنرال شرق مدل رویال 9000

1,800,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["A"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی ایران شرق مدل 220 بنیامین طرح چوب

2,950,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["E"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]

بخاری گازی مدل رویال

1,684,000 تومان
[{"title":"u0646u0648u0639 u0633u0648u062eu062a","values":["u06afu0627u0632 u0634u0647u0631u06cc","u06afu0627u0632 u06a9u067eu0633u0648u0644"]},{"title":"u0631u062fu0647 u0645u0635u0631u0641 u0627u0646u0631u0698u06cc","values":["E"]},{"title":"u0648u06ccu0698u06afu06cc u0646u06afu0647u062fu0627u0631u06cc","values":["u0646u06ccu0627u0632 u0628u0647 u062fu0648u062fu06a9u0634"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062au200cu0647u0627","values":["u0627u0645u06a9u0627u0646 u062au0646u0638u06ccu0645 u0634u0639u0644u0647"]},{"title":"u0642u0627u0628u0644u06ccu062a u0646u0635u0628","values":["u0632u0645u06ccu0646"]}]
خرید آبگرمکن گازی ایمن خرید آبگرمکن برقی ایمن خرید بخاری گازی و برقی

خرید آنلاین بخاری گازی

بخاری گازی پرمصرف ترین و پرکاربرد ترین نوع بخاری است که بخاطر وجود یکی از گسثرده ترین و بزرگترین منابع گاز در کشور می باشد این نوع بخاری گازی وسیله گرم کننده میلیون ها خانه ها در شهرها و روستاهای سطح کشور است دلیل مصرف کسترده از گاز قیمت پایین این نوع سوخت نسبت به بقیه انواع سوخت ها است.

قیمت بخاری گازی استاندارد

یک از عوامل مهم در خرید بخاری گازی استاندارد قیمت آن بخاری است قیمت بخاری گازی بر اساس عوانلی مانند برند و مدل، استفاده از تکنولوژی های جدید در آن، جنس بخاری گازی، میزان توان و گرمادهی، استاندارد بودن و بسیاری عوامل دیگر تعیین و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

انواع بخاری گازی

  • بخاری گازی دیواری

بخاری گازی است که بر روی دیوار نصب می شود و معمولا از نوع دود کش دار می باشند

  • بخاری گازی زمینی

که به آنها مبله هم می گویند این نوع بخاریها بر روی زمین قرار می گیرند و دارای آتش مستقیمی نیستند و معمولا شعله های آتش درون محفظه ایی قرار می گیرد.

و اما این بخاری ها را می توان از نظر نحوه تخلیه گازهای سمی به دو دسته دودکش دار که گازهای سمی از طریق لوله های با قطر 10 سانتی متر به بیرون هدایت می شود و بخاری گاز بدون دود کش که دارای سیستم سنجش دی اکسید کربن محیط است و اگر سطح آن به حد خطرناکی برسید و میزان اکسیژن محل کم شود بلا فاصله بخاری را خاموش می کند و فقط پیلوت آن روشن می ماند.

در استفاده از بخاری بدون دودکش باید احتیاط زیادی کرد و این بخاری ها مناسب محیط های بسته و یا اطاق خواب و اطاق بچه نیست و باید در مکان هایی استفاده شود که محلی رفت و آمد باشد و مکان های بسته نباشند.

برند های معتبر بخاری گازی 

1- بخاری گازی پلار

2- بخاری گازی آبسال

3- بخاری گازی نیک کالا

4- بخاری گازی ایران شرق

5- بخاری گازی آذر درخشان

6- شرکت بخاری مروارید سوز شرق

7- بخاری گازی توان

معرفی برند های معتبر بخاری گازی

در بازار ایران تولیدکنندگان مطرح و مشهوری در زمینه تولید  بخاری گازی با یکدیگر رقابت می‌ کنند. در این بخش به معرفی تعدادی از بهترین تولید کنندگان بخاری برقی خواهیم پرداخت.

برای خرید بهترین مدل های از بهترین برند های بخاری گاز سوز از دیجی کالا لطفا از این لینک استفاده کنید.

در کنار بخاری که وظیفه گرم کردن دمای خانه را به غهده دارد ما نیاز به آب گرم برای شستن دست و صورت، حمام کردن، شستن لباس و … داریم لینک زیر به معرفی آبگرمکن گازی دیوای پرداخته مشاهده این مقاله خالی از لطف نیست.

برند های معتبر زیادی مدل های مختلفی از انواع بخاری های گازی را تولید و به بازار داخلی عرضه می کنند.

معرفی بخاری گازی پلار

درمعرفی و قیمت بخاری گازی جدید یکی از برندهای مشهور و البته قدیمی بازار بخاری گازی پلار است. این برند تجاری مشهور از سال 1331 فعالیت خود را آغاز کرده است و در تولید انواع لوازم خانگی پیشگام است، بخاری‌ های پلار قطعا یکی از بهترین محصولات موجود در بازار هستند. ازجمله ویژگی‌ های این بخاری گازی می‌ توان به راندمان بالای حرارتی، مجهز بودن به سیستم نظارت بر شعله، سیستم نظارت بر کاهش اکسیژن، گاورنر تنظیم فشار گاز و سوخت گاز شهری اشاره کرد. بخاری‌ های تولید شده در گروه صنعتی پلار بدون دودکش هستند. این برند با همکاری یک شرکت کره‌ای محصولات خود را تولید می‌کند.

بخاری گازی آبسال

یکی دیگر از برندهای مشهور در زمینه بخاری‌ های گازی برند تجاری آبسال است.  این برند تجاری نیز قدمت زیادی در تولید لوازم خانگی از جمله وسایل گرمایشی و سرمایشی دارد. از جمله ویژگی های بخاری های گازسوز آبسال می‌توان به راندمان حرارتی بالا، استفاده از گاز شهری به عنوان سوخت و تنظیمات شعله اشاره کرد. ضمن این که شیشه بخاری‌ های این برند از جنس سکوریت است که کیفیت و مقاومت بالایی در مقابل شعله و حرارت دارد، ضمن این که بخاری گازی آبسال نیاز به دودکش نخواهد داشت.

بخاری گازی نیک کالا

شرکت نیک کالا یکی از معتبر ترین و قدیمی تزین شرکت های صنعتی داخلی است که در زمینه تولید کالاهای گاز سوز در حدود بیش از صد سال در حال فعالیت است. این شرکت با بکارگیری دستگاه های پیشرفته و استفاده از تکنولوژهای جدید دنیا کالا های با کیفیت و محهز به آخرین فناوری های جهانی در زمینه تولید کالا های گازسوز در جهان محصولات خود را تولید و به بازار عرضه می کند.

این شرکت ضمن تامین قسمتی از نیازهای داخلی به وسایل گازسوز قسمتی از محصولات خود را به کشورهای منطقه و اروپای صادر می کند. محصولات شرکت نیک کالا ضمن برخورداری از استاندارد داخلی ایران دارای نشان کیفیت کالا از سازمان های استاندارد اروپایی و جهانی نیز می باشد.

نکاتی که در خرید بخاری گازی خوب باید در نظر بگیریم

متراژ مکان مورد استفاده

داشتن امکانات ایمنی

استاندارد بودن

خدمات پس از فروش

برچسب مصرف انرژی

مدت زمان ضمانت

برند و مدل بخاری گازی

 دارا بودن سیستم ترموکوبل

قیمت بخاری گازی