نمایش 1–40 از 100 نتیجه

بخاری آدنیس مدل 7000

2,020,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3500

ارتفاع

711 سانتی‌متر

طول

455 سانتی‌متر

عرض

300 سانتی متر

وزن

19 گرم

بخاری ایمن گاز مدل شارین طرح کلبه ای

4,280,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

9000

ارتفاع

910 سانتی‌متر

طول

950 سانتی‌متر

عرض

380 سانتی متر

وزن

42 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شادلین

2,950,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3500

ارتفاع

850 سانتی‌متر

طول

600 سانتی‌متر

عرض

330 سانتی متر

وزن

27 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شادلین طرح کلبه ای

2,920,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3500

ارتفاع

850 سانتی‌متر

طول

600 سانتی‌متر

عرض

330 سانتی متر

وزن

27 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شادلین کلاسیک

2,920,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3500

ارتفاع

850 سانتی‌متر

طول

600 سانتی‌متر

عرض

330 سانتی متر

وزن

27 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین

3,620,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

6000

ارتفاع

850 سانتی‌متر

طول

800 سانتی‌متر

عرض

330 سانتی متر

وزن

36 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین کلاسیک

3,580,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

6000

ارتفاع

850 سانتی‌متر

طول

800 سانتی‌متر

عرض

330 سانتی متر

وزن

36 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارین آجرنما

4,280,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

9000

ارتفاع

910 سانتی‌متر

طول

950 سانتی‌متر

عرض

380 سانتی متر

وزن

42 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شروین

5,100,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

9000

ارتفاع

910 سانتی‌متر

طول

950 سانتی‌متر

عرض

380 سانتی متر

وزن

45 گرم

بخاری ایمن گاز مشهد مدل کلبه ای

3,450,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

6000

ارتفاع

850 سانتی‌متر

طول

800 سانتی‌متر

عرض

330 سانتی متر

وزن

35 گرم

بخاری رومیزی مدل B030

430,000 تومان
نوع سوخت

الکل

حالت تنظیم شعله

1 حالت

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

رده مصرف انرژی

B

قابلیت نصب

زمین

راندمان حرارتی

50

حداکثر ظرفیت گرمادهی

300

حداقل ظرفیت گرمادهی

100

ارتفاع

300 سانتی‌متر

طول

150 سانتی‌متر

عرض

150 سانتی متر

وزن

1 گرم

بخاری رومیزی مدل C010

430,000 تومان
نوع سوخت

الکل

حالت تنظیم شعله

1 حالت

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

رده مصرف انرژی

B

قابلیت نصب

زمین

راندمان حرارتی

50

حداکثر ظرفیت گرمادهی

300

حداقل ظرفیت گرمادهی

100

ارتفاع

300 سانتی‌متر

طول

150 سانتی‌متر

عرض

150 سانتی متر

وزن

1 گرم

بخاری رومیزی مدل پاییز

430,000 تومان
نوع سوخت

الکل

حالت تنظیم شعله

1 حالت

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

رده مصرف انرژی

B

قابلیت نصب

زمین

راندمان حرارتی

50

حداکثر ظرفیت گرمادهی

300

حداقل ظرفیت گرمادهی

100

ارتفاع

300 سانتی‌متر

طول

150 سانتی‌متر

عرض

150 سانتی متر

وزن

1 گرم

بخاری کوپال مدل 900

2,090,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

5500

ارتفاع

711 سانتی‌متر

طول

640 سانتی‌متر

عرض

300 سانتی متر

وزن

23 گرم

بخاری کوپال مدل آپامه

2,100,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

5500

ارتفاع

711 سانتی‌متر

طول

800 سانتی‌متر

عرض

300 سانتی متر

وزن

31000 گرم

بخاری کوپال مدل گلبرگ

2,100,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

5500

ارتفاع

711 سانتی‌متر

طول

640 سانتی‌متر

عرض

300 سانتی متر

وزن

23 گرم

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل پگاه SE9000

2,900,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

قطر دودکش

100

حداکثر ظرفیت گرمادهی

5000

ارتفاع

640 سانتی‌متر

طول

640 سانتی‌متر

عرض

320 سانتی متر

وزن

20 گرم

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل سارا SE14000

2,990,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

قطر دودکش

100

حداکثر ظرفیت گرمادهی

8000

ارتفاع

750 سانتی‌متر

طول

865 سانتی‌متر

عرض

320 سانتی متر

وزن

30 گرم

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل شهاب SE15000

2,990,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قطر دودکش

100

حداکثر ظرفیت گرمادهی

8000

ارتفاع

750 سانتی‌متر

طول

865 سانتی‌متر

عرض

320 سانتی متر

وزن

30 گرم

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل یاس SE9000

2,900,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قطر دودکش

100

حداکثر ظرفیت گرمادهی

5000

ارتفاع

640 سانتی‌متر

طول

640 سانتی‌متر

عرض

320 سانتی متر

وزن

20 گرم

بخاری گاز سوز سپهرالکتریک مدل ونوس SE14000

3,400,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

قطر دودکش

100

حداکثر ظرفیت گرمادهی

8000

ارتفاع

750 سانتی‌متر

طول

865 سانتی‌متر

عرض

320 سانتی متر

وزن

30 گرم

بخاری گاز سوز سپهرالکتریک مدل ونوس SE14000 با نمای جلو مسی

3,200,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

قطر دودکش

100

حداکثر ظرفیت گرمادهی

8000

ارتفاع

750 سانتی‌متر

طول

865 سانتی‌متر

عرض

320 سانتی متر

وزن

30 گرم

بخاری گاز سوز مدل A10

125,000 تومان
نوع سوخت

گاز کپسول

قابلیت نصب

زمین

ارتفاع

170 سانتی‌متر

طول

190 سانتی‌متر

عرض

150 سانتی متر

وزن

0.2 گرم

بخاری گازی آبسال مدل 401

2,280,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

حالت تنظیم شعله

دل خواه

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3100

حداقل ظرفیت گرمادهی

1900

ارتفاع

240 سانتی‌متر

طول

675 سانتی‌متر

عرض

540 سانتی متر

وزن

16 گرم

بخاری گازی آبسال مدل 431G

1,585,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

ابزار روشنایی

جرقه زن

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

دیوار

حداکثر ظرفیت گرمادهی

2600

حداقل ظرفیت گرمادهی

1400

ارتفاع

630 سانتی‌متر

طول

405 سانتی‌متر

عرض

130 سانتی متر

وزن

7.8 گرم

بخاری گازی آبسال مدل 437

1,710,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

3 حالت

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

قابلیت نصب

دیوار

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3900

حداقل ظرفیت گرمادهی

1500

ارتفاع

63 سانتی‌متر

طول

40.5 سانتی‌متر

عرض

13 سانتی متر

وزن

6800 گرم

بخاری گازی آبسال مدل 481

1,685,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

ابزار روشنایی

جرقه زن

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

دیوار

راندمان حرارتی

99.9

حداکثر ظرفیت گرمادهی

4400

حداقل ظرفیت گرمادهی

2200

ارتفاع

600 سانتی‌متر

طول

180 سانتی‌متر

عرض

450 سانتی متر

وزن

10 گرم

بخاری گازی آدنیس مدل 12000 ماژولیکا

2,385,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

7500

ارتفاع

711 سانتی‌متر

طول

800 سانتی‌متر

عرض

300 سانتی متر

وزن

31 گرم

بخاری گازی آدنیس مدل ۷۰۰۰ آپامه

2,020,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

3500

ارتفاع

711 سانتی‌متر

طول

455 سانتی‌متر

عرض

300 سانتی متر

وزن

19 گرم

بخاری گازی آذر درخشان مدل 22000 طرح TV220

2,840,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

راندمان حرارتی

22000

عرض

40 سانتی متر

طول

100 سانتی‌متر

ارتفاع

77 سانتی‌متر

حداقل ظرفیت گرمادهی

1730

حداکثر ظرفیت گرمادهی

8075

قطر دودکش

15

قابلیت نصب

زمین

امکانات بخاری

ترموکوپل

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

رده مصرف انرژی

E

ابزار روشنایی

جرقه زن

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

حالت تنظیم شعله

دل خواه

وزن

30000 گرم

بخاری گازی آذر درخشان مدل TV140

ناموجود
سایر توضیحات

بخاری 14000
دارای نشان استاندارد
دارای ODS قطع خودکار گاز
دارای بدنه مستحکم و مقاوم

نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

سیستم ایمنی

سیستم خاموشی خودکار

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

راندمان حرارتی

بالای 75 درصد

ارتفاع

750 سانتی‌متر

طول

870 سانتی‌متر

عرض

340 سانتی متر

وزن

30000 گرم

بخاری گازی آزمایش مدل میلانو مدل AZGM

2,500,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت نصب

زمین

راندمان حرارتی

بالای 80 درصد

ارتفاع

76 سانتی‌متر

طول

64 سانتی‌متر

عرض

33 سانتی متر

بخاری گازی ارنست مدل 28000

3,200,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

حداکثر ظرفیت گرمادهی

6000

ارتفاع

800 سانتی‌متر

طول

740 سانتی‌متر

عرض

310 سانتی متر

وزن

33 گرم

بخاری گازی ایران شرق مدل 220 بنیامین طرح چوب

2,950,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

سیستم قطع خودکار

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

قطر دودکش

10

حداکثر ظرفیت گرمادهی

6050 کیلوکالری

ارتفاع

75 سانتی‌متر

طول

80 سانتی‌متر

عرض

35 سانتی متر

بخاری گازی ایمن گاز مشهد طرح بردیا مدل 5000

1,690,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

A

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

دیوار

راندمان حرارتی

85

حداکثر ظرفیت گرمادهی

5000

حداقل ظرفیت گرمادهی

1600

ارتفاع

700 سانتی‌متر

طول

150 سانتی‌متر

عرض

200 سانتی متر

وزن

15.5 گرم

بخاری گازی ایمن گاز مشهد مدل شارین طرح کلاسیک

4,280,000 تومان
نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

رده مصرف انرژی

E

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

حداکثر ظرفیت گرمادهی

9000

ارتفاع

910 سانتی‌متر

طول

950 سانتی‌متر

عرض

380 سانتی متر

وزن

43 گرم

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 28000

1,998,000 تومان
سایر توضیحات

قابلیت ترموسوییچ
سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODC)
گاورنر (Governor)
ترموکوپل
بخاری پرنس 28000 بهکاران طبق استاندارد ملی ایران ، استاندارد CE اروپا و TSE ترکیه

نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

ارتفاع

79 سانتی‌متر

طول

79 سانتی‌متر

عرض

34 سانتی متر

وزن

25000 گرم

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 30000

2,534,010 تومان
سایر توضیحات

مدل 30000 بهکاران در مقایسه با دیگر مدل های کوچک همین محصول بسیار قوی تر و مناسب برای محیط های بزرگ است

راندمان حرارتی

30000

عرض

38 سانتی متر

طول

90 سانتی‌متر

ارتفاع

92 سانتی‌متر

حداقل ظرفیت گرمادهی

2500

حداکثر ظرفیت گرمادهی

7500

قطر دودکش

15

قابلیت نصب

زمین

نوع سوخت

گاز شهری

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

ابزار روشنایی

جرقه زن

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

حالت تنظیم شعله

دل خواه

امکانات بخاری

ترموکوپل

وزن

31000 گرم

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 30000

2,500,000 تومان
سایر توضیحات

قابلیت ترموسوییچ سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODC) گاورنر (Governor) ترموکوپل بخاری پرنس 30000 بهکاران طبق استاندارد ملی ایران ، استاندارد CE اروپا و TSE ترکیه

نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

نیمه اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

امکان تنظیم شعله

قابلیت نصب

زمین

راندمان حرارتی

30000

حداکثر ظرفیت گرمادهی

7500

حداقل ظرفیت گرمادهی

2500

ارتفاع

92 سانتی‌متر

طول

90 سانتی‌متر

عرض

38 سانتی متر

وزن

31000 گرم

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس T-28000

2,056,000 تومان
سایر توضیحات

قابلیت ترموسوییچ
سیستم کنترل اکسیژن محیط (ODC)
گاورنر (Governor)
ترموکوپل
بخاری پرنس 28000 بهکاران طبق استاندارد ملی ایران ، استاندارد CE اروپا و TSE ترکیه

نوع سوخت

گاز شهری

امکانات بخاری

ترموکوپل

حالت تنظیم شعله

دل خواه

نوع شیر کنترل

تمام اتوماتیک

سیستم ایمنی

شیشه ایمن

ابزار روشنایی

جرقه زن

ویژگی نگهداری

نیاز به دودکش

قابلیت‌ها

تنظیم دما

قابلیت نصب

زمین

ارتفاع

79 سانتی‌متر

طول

79 سانتی‌متر

عرض

34 سانتی متر

وزن

25000 گرم

خرید آنلاین بخاری گازی

بخاری گازی پرمصرف ترین و پرکاربرد ترین نوع بخاری است که بخاطر وجود یکی از گسثرده ترین و بزرگترین منابع گاز در کشور می باشد این نوع بخاری گازی وسیله گرم کننده میلیون ها خانه ها در شهرها و روستاهای سطح کشور است دلیل مصرف کسترده از گاز قیمت پایین این نوع سوخت نسبت به بقیه انواع سوخت ها است.

قیمت بخاری گازی استاندارد

یک از عوامل مهم در خرید بخاری گازی استاندارد قیمت آن بخاری است قیمت بخاری گازی بر اساس عوانلی مانند برند و مدل، استفاده از تکنولوژی های جدید در آن، جنس بخاری گازی، میزان توان و گرمادهی، استاندارد بودن و بسیاری عوامل دیگر تعیین و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

انواع بخاری گازی

  • بخاری گازی دیواری

بخاری گازی است که بر روی دیوار نصب می شود و معمولا از نوع دود کش دار می باشند

  • بخاری گازی زمینی

که به آنها مبله هم می گویند این نوع بخاریها بر روی زمین قرار می گیرند و دارای آتش مستقیمی نیستند و معمولا شعله های آتش درون محفظه ایی قرار می گیرد.

و اما این بخاری ها را می توان از نظر نحوه تخلیه گازهای سمی به دو دسته دودکش دار که گازهای سمی از طریق لوله های با قطر 10 سانتی متر به بیرون هدایت می شود و بخاری گاز بدون دود کش که دارای سیستم سنجش دی اکسید کربن محیط است و اگر سطح آن به حد خطرناکی برسید و میزان اکسیژن محل کم شود بلا فاصله بخاری را خاموش می کند و فقط پیلوت آن روشن می ماند.

در استفاده از بخاری بدون دودکش باید احتیاط زیادی کرد و این بخاری ها مناسب محیط های بسته و یا اطاق خواب و اطاق بچه نیست و باید در مکان هایی استفاده شود که محلی رفت و آمد باشد و مکان های بسته نباشند.

برند های معتبر زیادی مدل های مختلفی از انواع بخاری های گازی را تولید و به بازار داخلی عرضه می کنند.

بهترین برندهای بخار گازی

بخاری گازی پلار

بخاری نیک کالا

بخاری گازی ایران شرق

بخاری درخشان

بخاری توان گاز

بخاری ایمن گاز

بخاری گازی آبسال

بخاری گازی مروارید سوز شرق

راهنمایی خرید بخاری گازی خوب

متراژ مکان مورد استفاده

داشتن امکانات ایمنی

استاندارد بودن

خدمات پس از فروش

برچسب مصرف انرژی

مدت زمان ضمانت

برند و مدل بخاری گازی

 دارا بودن سیستم ترموکوبل

قیمت بخاری گازی