بخاری آدنیس مدل 14000

2,300,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل B030

430,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل C010

430,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل پاییز

430,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل پگاه SE9000

2,590,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل سارا SE14000

3,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل شهاب SE15000

3,240,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل یاس SE9000

2,590,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما

بخاری گاز سوز سپهرالکتریک مدل ونوس SE14000 با نمای جلو مسی

3,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آبسال مدل 431G

1,650,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی آبسال مدل 437

1,780,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی آدنیس مدل کودک فروزن FROZEN

1,900,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آی فادر مدل کلاسیک31000

3,990,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: C
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی ایمن گاز مشهد مدل شارین طرح کلاسیک

3,750,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 28000

2,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس T-28000

2,380,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی پلار مدل 20KN

1,650,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی جهان افروز مدل JAVF18

1,830,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی سپهر الکتریک مدل سارا SE14000 با نمای جلو مسی

3,000,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی لوپز مدل 16000

3,373,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی مدل A2001

1,350,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی مدل A2002

1,375,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز کپسول
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: رو میزی ، زمین

بخاری گازی مدل TGH-111

1,500,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بهارساز انرژی مدل GM0680

37,600,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

شومینه گازی آی فادر مدل 31000

3,300,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

شومینه گازی آی فادر مدل 33000

3,500,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

شومینه گازی لوپز مدل 33000

5,222,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

فن هیتر گازی انرژی مدل GH0625

18,000,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

هیتر گازی مشهد ظهور مدل 2000B

16,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: A
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین