نمایش دادن همه 50 نتیجه

همزن آ ا سه مدل 400

519,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن المپیا مدل OE-200

147,130 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم توان
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن المپیا مدل OE-200

140,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیهمزن المپیا مدل OE-200 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

همزن ای ای سی مدل AEC.H 4500

869,960 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن برقی تک الکتریک مدل BM1108-30WS

1,449,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن برقی تک الکتریک مدل HM1108-30WB

950,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن برگامو مدل 3610

999,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن بوش مدل MFQ

1,750,000 تومان
 • قابلیت‌ها: سوئیچ ایمنی
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن بوش مدل MFQ25200

2,450,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن بوش مدل MFQ3030GB

936,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن بوش مدل MFQ3555GB

1,798,200 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن بوش مدل MFQ4080

2,220,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن بوش مدل MFQ4730

3,417,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن پاناسونیک مدل MK-GB3

1,340,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن سیماران مدل SHM-422

1,440,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن فوما مدل FU-1346

595,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن فیلیپس مدل HR3740/10

928,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن فیلیپس مدل HR3745/01

1,899,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن فیلیپس مدل HR3745/10

1,640,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن کنوود مدل HM430

1,131,990 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن کنوود مدل HM430

1,185,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن گاستروبک مدل 40983

5,980,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن گوسونیک مدل GHM-701

954,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن گوسونیک مدل GHM-839

679,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیهمزن گوسونیک مدل GHM-839 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

همزن گوسونیک مدل GSM-910

4,850,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن متئو مدل HMB502

1,899,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن مولینکس مدل HM310

1,980,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن مولینکس مدل hm312

3,190,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن میگل مدل GHM 300

840,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن میگل مدل GMB 250 WS/BKS

1,150,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن میگل مدل GMB250

1,199,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن میگل مدل GMB251

1,588,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن ناسا الكتريك مدل Ns-919

1,299,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن ورمونت مدل VT-HM5011CBS

599,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن یورو لوکس مدل EU-SM3904CB

1,050,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن یورولوکس مدل EU-HM3816DSB

589,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)

همزن یورولوکس مدل EU-HM3818DSB

676,000 تومان
 • قابلیت‌ها: تنظیم سرعت
 • عملکرد: عملکرد توربو (Turbo)