نمایش 1–50 از 85 نتیجه

بخاری آدنیس مدل 14000

2,300,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری آدنیس مدل 7000

1,730,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مدل شارین طرح کلبه ای

3,750,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شادلین

2,380,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شادلین طرح کلبه ای

2,650,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شادلین کلاسیک

2,620,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین

3,020,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین کلاسیک

3,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارین آجرنما

3,750,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل شروین

4,500,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری ایمن گاز مشهد مدل کلبه ای

3,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری چتری گازی مدل 841L

7,400,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز کپسول
 • رده مصرف انرژی: C
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل B030

430,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل C010

430,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل M2021

600,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری رومیزی مدل پاییز

430,000 تومان
 • نوع سوخت: الکل
 • رده مصرف انرژی: B
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری کوپال مدل 900

1,850,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری کوپال مدل آپامه

2,050,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری کوپال مدل گلبرگ

1,850,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل پگاه SE9000

2,590,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل سارا SE14000

3,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل شهاب SE15000

3,240,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما

بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل یاس SE9000

2,590,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما

بخاری گاز سوز سپهرالکتریک مدل ونوس SE14000 با نمای جلو مسی

3,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آبسال مدل 431G

1,650,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی آبسال مدل 437

1,780,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی آبسال مدل 481

1,600,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی آدنیس مدل 12000 ماژولیکا

2,050,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آدنیس مدل ۷۰۰۰ آپامه

1,850,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آدنیس مدل کودک فروزن FROZEN

1,900,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آذر درخشان مدل 22000 طرح TV220

2,970,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آذر درخشان مدل TV140

ناموجود
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما

بخاری گازی آزمایش مدل میلانو مدل AZGM

2,300,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی آی فادر مدل کلاسیک31000

3,990,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: C
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی ایران شرق مدل آذرین طرح کاسپین

ناموجود
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی ایمن گاز مشهد طرح بردیا مدل 5000

1,500,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: A
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی ایمن گاز مشهد مدل شارین طرح کلاسیک

3,750,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 28000

2,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس 30000

3,100,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی بهکاران طرح شومینه مدل پرنس T-28000

2,380,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی بهکاران مدل شومینه گارد دار طرح پرنس کد T-28000

2,150,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی بیستون مدل GF90

4,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز مایع
 • رده مصرف انرژی: C
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی پاییزان مدل E20

379,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی پاییزان مدل E20 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

بخاری گازی پلار مدل 20KN

1,650,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی پلار مدل اینونت

2,300,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیبخاری گازی پلار مدل اینونت نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

بخاری گازی جهان افروز مدل JAVF18

1,830,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: دیوار ، زمین

بخاری گازی سپهر الکتریک مدل سارا SE14000 با نمای جلو مسی

3,000,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری ، گاز کپسول
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • قابلیت نصب: زمین

بخاری گازی کوپال مدل 12000

2,200,000 تومان
 • نوع سوخت: گاز شهری
 • رده مصرف انرژی: E
 • ویژگی نگهداری: نیاز به دودکش
 • قابلیت‌ها: امکان تنظیم شعله
 • قابلیت نصب: زمین

خرید آنلاین بخاری گازی

بخاری گازی پرمصرف ترین و پرکاربرد ترین نوع بخاری است که بخاطر وجود یکی از گسثرده ترین و بزرگترین منابع گاز در کشور می باشد این نوع بخاری گازی وسیله گرم کننده میلیون ها خانه ها در شهرها و روستاهای سطح کشور است دلیل مصرف کسترده از گاز قیمت پایین این نوع سوخت نسبت به بقیه انواع سوخت ها است.

انواع بخاری گازی

 • بخاری گازی دیواری

بخاری گازی است که بر روی دیوار نصب می شود و معمولا از نوع دود کش دار می باشند

 • بخاری گازی زمینی

که به آنها مبله هم می گویند این نوع بخاریها بر روی زمین قرار می گیرند و دارای آتش مستقیمی نیستند و معمولا شعله های آتش درون محفظه ایی قرار می گیرد.

و اما این بخاری ها را می توان از نظر نحوه تخلیه گازهای سمی به دو دسته دودکش دار که گازهای سمی از طریق لوله های با قطر 10 سانتی متر به بیرون هدایت می شود و بخاری گاز بدون دود کش که دارای سیستم سنجش دی اکسید کربن محیط است و اگر سطح آن به حد خطرناکی برسید و میزان اکسیژن محل کم شود بلا فاصله بخاری را خاموش می کند و فقط پیلوت آن روشن می ماند.

در استفاده از بخاری بدون دودکش باید احتیاط زیادی کرد و این بخاری ها مناسب محیط های بسته و یا اطاق خواب و اطاق بچه نیست و باید در مکان هایی استفاده شود که محلی رفت و آمد باشد و مکان های بسته نباشند.

برند های معتبر زیادی مدل های مختلفی از انواع بخاری های گازی را تولید و به بازار داخلی عرضه می کنند.

بهترین برندهای بخار گازی

بخاری گازی پلار

بخاری نیک کالا

بخاری گازی ایران شرق

بخاری درخشان

بخاری توان گاز

بخاری ایمن گاز

بخاری گازی آبسال

بخاری گازی مروارید سوز شرق

راهنمایی خرید بخاری گازی خوب

متراژ مکان مورد استفاده

داشتن امکانات ایمنی

استاندارد بودن

خدمات پس از فروش

برچسب مصرف انرژی

مدت زمان ضمانت

برند و مدل بخاری گازی

 دارا بودن سیستم ترموکوبل

قیمت بخاری گازی