نمایش 1–50 از 100 نتیجه

سلامت محیط (100)

پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی سی سی کا مدل 24v

680,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیپمپ دستگاه تصفیه آب خانگی سی سی کا مدل 24v نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

تبدیل اتصال رزوه به فتینگ تصفیه کننده آب کد 6 بسته 5 عددی

17,500 تومان
نقد و بررسی تخصصیتبدیل اتصال رزوه به فتینگ تصفیه کننده آب کد 6 بسته 5 عددی نمایش کامل نقد و

تبدیل زانویی رزوه به فتینگ تصفیه کننده آب مدل A9513 بسته 5 عددی

19,800 تومان
نقد و بررسی تخصصیتبدیل زانویی رزوه به فتینگ تصفیه کننده آب مدل A9513 بسته 5 عددی نمایش کامل نقد و

تصفیه آب خانگی آکوآاسپرینگ مدل RO-S151

2,969,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیتصفیه آب خانگی آکوآاسپرینگ مدل RO-S151 معرفی اولیه دستگاه تصفیه آب خانگی با برند معتبر AQUA SPRING 

خار نگهدارنده اتصالات دستگاه تصفیه کننده آب مدل 06 بسته 20 عددی

7,350 تومان
نقد و بررسی تخصصیخار نگهدارنده اتصالات دستگاه تصفیه کننده آب مدل 06 بسته 20 عددی نمایش کامل نقد و بررسی

دستگاه تصفیه آب آکوا پیورست مدل RO- SW600

2,590,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه آب آکوا پیورست مدل RO- SW600 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه آب هیوندای واکورتک مدل HW-UP-100M

7,200,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه آب هیوندای واکورتک مدل HW-UP-100M نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل BXN10 به همراه فیلتر تصفیه آب کد 01 مجموعه 3 عددی

12,880,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل BXN10 به همراه فیلتر تصفیه آب کد 01 مجموعه 3

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل CHROME – IFUQ9

11,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل CHROME – IFUQ9 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF – SF4200 به همراه فیلتر تصفیه آب مجموعه 4 عددی

3,269,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF – SF4200 به همراه فیلتر تصفیه آب مجموعه 4

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF – SF4400 به همراه فیلتر تصفیه اب کد 01 مجموعه 3 عددی

6,700,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF – SF4400 به همراه فیلتر تصفیه اب کد 01

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF3600 به همراه فیلتر مدل 01 مجموعه 3 عددی

6,879,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF3600 به همراه فیلتر مدل 01 مجموعه 3 عددی نگاه

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF3700

6,600,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF3700 نگاه کلی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF3900

6,980,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF3900 نگاه کلی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-S151 به همراه فیلتر مدل 02 مجموعه 3 عددی

6,600,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-S151 به همراه فیلتر مدل 02 مجموعه 3 عددی تصفیه

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF3250

6,550,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF3250 نگاهی کلی با توجه به شرایط حال حاضر دنیا

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5200

6,700,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5200 نگاه کلی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5400

6,800,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5400 نگاه کلی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5580 به همراه فیلتر تصفیه آب مجموعه 3 عددی

6,480,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5580 به همراه فیلتر تصفیه آب مجموعه 3 عددی معرفی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5707

6,880,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO-SF5707 نگاه کلی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF3600

6,700,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF3600 تصفیه کننده‌ها با توجه به شرایط حال

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF3600 به همراه فیلتر تصفیه کننده آب کد 01 مجموعه 3 عددی

6,880,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF3600 به همراه فیلتر تصفیه کننده آب کد

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF4050

6,700,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF4050 نگاهی کلی با توجه به شرایط حال

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF4150 به همراه فیلتر مجموعه 3 عددی

6,500,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF4150 به همراه فیلتر مجموعه 3 عددی تصفیه

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF4800 به همراه فیلتر تصفیه آب کد 01 مجموعه 3 عددی

3,297,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF – SF4800 به همراه فیلتر تصفیه آب کد 01

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF-SF4000 به همراه فیلتر دستگاه تصفیه کننده آب کد 01 بسته 4 عددی

3,288,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF-SF4000 به همراه فیلتر دستگاه تصفیه کننده آب کد 01

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ کلیر مدل GTL9

6,590,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ کلیر مدل GTL9 تصفیه کننده‌ها با توجه به شرایط حال حاضر دنیا

دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ کلیر مدل NEW DESIGN2020 – ASA10

6,950,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوآ کلیر مدل NEW DESIGN2020 – ASA10 مقدمه با توجه به شرایط حال

دستگاه تصفیه کننده آب آکوا پیورست مدل EZ-2575 به همراه مخزن تصفیه مدل L10

2,595,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوا پیورست مدل EZ-2575 به همراه مخزن تصفیه مدل L10 نمایش کامل نقد

دستگاه تصفیه کننده آب آکوا لاین مدل RO-LINE & ULTRA SYSTEM

2,940,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوا لاین مدل RO-LINE & ULTRA SYSTEM نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوا لاین مدل RO-LINE800

2,890,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوا لاین مدل RO-LINE800 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوا مدل JW-08 به همراه فیلتر تصفیه آب کد 02 مجموعه 3 عددی

2,995,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوا مدل JW-08 به همراه فیلتر تصفیه آب کد 02 مجموعه 3 عددی

دستگاه تصفیه کننده آب آکوا من مدل RO-F7

2,990,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب آکوا من مدل RO-F7 نگاه کلی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب اس اس وی مدل Aramis 2W X800

4,996,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب اس اس وی مدل Aramis 2W X800 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب اس اس وی مدل MaxGold 2W X900

5,560,500 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب اس اس وی مدل MaxGold 2W X900 نگاه کلی نمایش کامل نقد و

دستگاه تصفیه کننده آب اولانسی مدل 500G -A

18,900,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب اولانسی مدل 500G -A نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب اولانسی مدل CHROME IA1015

9,910,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب اولانسی مدل CHROME IA1015 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب خانگی آکوآ کلر مدل RO-C160

2,850,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب خانگی آکوآ کلر مدل RO-C160 معرفی اولیه دستگاه تصفیه آب خانگی AQUA CLEAR

دستگاه تصفیه کننده آب دکفارد مدل DEK-PR9

8,092,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب دکفارد مدل DEK-PR9 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه تصفیه کننده آب سافت واتر مدل Gis75 به همراه فیلتر تصفیه آب سافت واتر کد 10 مجموعه 3 عددی

2,845,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب سافت واتر مدل Gis75 به همراه فیلتر تصفیه آب سافت واتر کد 10

دستگاه تصفیه کننده آب مدل cck-jw-06

2,799,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه تصفیه کننده آب مدل cck-jw-06 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دستگاه دو گانه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF-SF3800 به همراه فیلتر دستگاه تصفیه آب کد 01 بسته 4 عددی

6,750,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدستگاه دو گانه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF-SF3800 به همراه فیلتر دستگاه تصفیه آب کد

زانویی هوزینگ ممبران دستگاه تصفیه آب مدل Shitong بسته 5 عددی

21,900 تومان
نقد و بررسی تخصصیزانویی هوزینگ ممبران دستگاه تصفیه آب مدل Shitong بسته 5 عددی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

سختی سنج آب آکوا پیورست مدل HM

245,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیسختی سنج آب آکوا پیورست مدل HM نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

سختی سنج آب آکوا سان ری مدل TDS-Aqa

140,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیسختی سنج آب آکوا سان ری مدل TDS-Aqa نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

سختی سنج آب اچ ام مدل tds-3

73,500 تومان
نقد و بررسی تخصصیسختی سنج آب اچ ام مدل tds-3 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

سختی سنج آب لابستر مدل TDS Meter

235,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیسختی سنج آب لابستر مدل TDS Meter نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

سختی سنج آب مدل TDS-3

68,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیسختی سنج آب مدل TDS-3 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

سه راهی دستگاه تصفیه کننده آب کد 6 بسته 3 عددی

18,500 تومان
نقد و بررسی تخصصیسه راهی دستگاه تصفیه کننده آب کد 6 بسته 3 عددی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

شیر ورودی دستگاه تصفیه آب مدل M12 به همراه سه راهی

23,880 تومان
نقد و بررسی تخصصیشیر ورودی دستگاه تصفیه آب مدل M12 به همراه سه راهی نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی