نمایش 1–24 از 78 نتیجه

دوچرخه کوهستان المپیا مدل ZA سایز 26

7,250,520 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل ZA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ترینکس مدل M136 سایز 27.5

9,500,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ترینکس مدل M136 سایز 27.5 دوچرخه ترینکس مدل M136 سایز 27٫5، سری پراستفاده ای از

دوچرخه کوهستان مدل SUMMER سایز 20

2,990,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان مدل SUMMER سایز 20 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان پاور مدل دیسکی و کمک قفلی سایز 26

5,850,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان پاور مدل دیسکی و کمک قفلی سایز 26 دوچرخه 26 POWER کوهستانی ساخت ایران: تنه

دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.5

6,699,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26

15,048,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل summer سایز 26

4,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل summer سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل ورتکس سایز 26

10,200,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل ورتکس سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان اولمپیا مدل سامر02 سایز26

4,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان اولمپیا مدل سامر02 سایز26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان اورلورد مدل MERCURY SE1.1-V سایز 27.5

10,648,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان اورلورد مدل MERCURY SE1.1-V سایز 27.5 دوچرخه overlord برندی تایوانی است که به عنوان یکی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل NEW GEELY سایز 27.5

6,786,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل NEW GEELY سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER.D سایز 27.5

ناموجود
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER.D سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon 2 سایز 27.5

18,240,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon 2 سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26

13,950,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26

11,000,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل BOXER سایز 26

6,450,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 24

6,800,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["24 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER URANUS سایز 26

6,975,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u062fu06ccu0633u06a9u06cc u0645u06a9u0627u0646u06ccu06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ویوا مدل TURBOWOLF سایز 27.5

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["27.5 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["27 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0647u06ccu062fu0631u0648u0644u06ccu06a9 u062fu06ccu0633u06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان لاودیس مدل 26168 سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ویوا مدل DRAGON سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER سایز 27.5

7,280,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["27.5 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u062fu06ccu0633u06a9u06cc u0645u06a9u0627u0646u06ccu06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26

10,540,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["24 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه برقی ویوا مدل Vrw سایز 27.5

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["27.5 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u0628u0631u0642u06cc"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["24 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0647u06ccu062fu0631u0648u0644u06ccu06a9 u062fu06ccu0633u06a9u06cc"]}]

بسم الله الرحمن الرحیم

فروشگاه دوچرخه شهری فروشگاه دوچرخه  لوازم جانبی دوچرخه

برای خرید دوچرخه به یکی از ده ها نوع دوچرخه یعنی کوهستانی و انواع آن، خصوصییات و ویژگی های هر یک با توجه به نوع ، کاربرد و انتظاری که از ان دوچرخه داریم و این که در چه محلی می خواهیم از آن استفاده کنیم می پردازیم.

 

 

دوچرخه ی کوهستانی معمولاٌ برای جاده ها و اماکن سنگ لاخی و ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد. دارای استایل خاص خود است که این امکان را با توجه به مکانی که می خواهیم استفاده کنیم طرح ریزی شده است.

خرید لوازم یدکی دو چرخه 

انواع دوچرخه کوهستانی

 • دوچرخه کوهستانی اسپرت

 • دوچرخه کوهستانی ال مونتال

 • دوچرخه کوهستانی تریل

 • دوچرخه کوهستانی کراس کانتری

 • دوچرخه کوهستانی دانهیل

 • دوچرخه کوهستانی اندرو

 • دوچرخه کوهستانی فت بایک

قیمت دوچرخه کوهستانی

برای نوع دوچرخه کوهستانی تولید کنندگان دوچرخه ایی محکم و با کیفیت تولید می کنند زیرا این دو چرخه فرار است در مناطق و راه های ناهموار و با پستی و بلندی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد البته با توجه به کاربرد و مکانهای مورد استفاده برای این نوع دوچرخه آپشن های متفاونی را در نظر می گیرند و بکار می برند و به نسبت همین آپشن ها و نوع و کیفیت آنها قیمت دوچرخه کوهستانی ممکن است با انواع دیگر متفاوت باشد.

از وسایل و قطعاتی که در این نوع دوچرخه بکار گرفته می شود ما چند قسمت مهم و اصلی را در اینجا ذکر می کنیم.

بدنه دوچرخه کوهستانی

اولین قطعه و اصلی ترین قطعه بدنه یا تنه دوچرخه است بدنه این نوع دوچرخه بر حسب موارد استفاده ممکن است از آلیاژ های فولاد که محکم است اما وزن سنگینی دارد یا از آلیاز با کیفیت تر و بسیار سبک تر از فولاد یعنی از آلیاز الومینیوم تهیه کنند و آلیاژ دیگری هم وجود دارد که نسبت به دو مورد قبلی هم از کیفیت بالایی برخوردار است و سبک تر، که آلیاژ فیبر کربن است دوچرخه هایی که از فیبر کربن تولید می شوند از دو نوع دیگر دارای قیمت بیشتری هستند و معمولا برای کاربرد های حرفه ایی مانند مسابقات کوهستانی مورد استفاده قرار می گیرد بعد از آن بدنه الومینیومی قرار می گیرد که از تنه فولادی سبک تر و با کیفیت تر اما گرانتر است. معمولا اگر دوچرخه را برای سفرهای درون شهری می خواهیم تهیه کنیم بهتر است خرج زیادی نکنیم و بدنه فولادی هم مناسب می باسد.

سیستم تعلیق

سیستم تعلیق که بمعنی فنرهایی هستند که در قسمت های جلو درون دوشاخه و عقب زیر زین قرار می گیرند و باعث می شوند اثرات ضربات وارده در اثر اشیاء روی زمین و پستی و بلندیها کمتر به دوچرخه سوار وارد آید.

 سیستم تعلیق:

انواع دوچرخه کوهستانی از نظر  سیستم تعلیق:

 • دوچرخه کوهستانی هارد: 

  دوچرخه کوهستانی هارد معمولا برای راه های هموار مانند کوچه و خیابانهای شهری بیشتر استفاده می شود چون این نوع دوچرخه کوهستانی هیچ گونه فنری ندارد در حقیقت این نوع دوچرخه ها نوعی دوچرخه شهری بحساب می آید.

 • دوچرخه کوهستانی سافت تیل

دوچرخه کوهستانی سافت تیل دوچرخه ایی است که فقط در قسمت زیر زین یعنی عقب دوچرخه دارای فنر است و در قسمت جلویی هیچ گونه فنری استفاده نمی شود این دوچرخه هم برای جاده های کوهستانی که دارای ناهمواری و پستی و بلندی زیادی است مناسب نمی باشد ولی این فنر سبب می شود از شدت ضربات و شوک های وارده به دوچرخه و دوچرخه سوار کاسته شود 

 • دوچرخه کوهستانی سیستم تعلیق Hard Tail

هنگام خرید دوچرخه کوهستانی علاوه بر بدنه محکم و لاستیک های پهن و مخصوص دو چرخه کوهستانی، باید به فنر محکم این دو چرخه نیز توجه کنیم در بعضی از این دو چرخه ها در دو شاخه اشان که در قسمت جلو قرار دارد و این دو شاخه چرخ جلو را به بدنه متصل می کند دو فنر محکم ونرم وجود دارد که بعنوان ضربه گیر و نرم کننده ضربات وارد شده به دوچرخه و دو چرخه سوار درجاده های سنگ لاخی به حساب می آید.

 • دوچرخه کوهستانی سیستم تعلیق  Full Suspension

در بعضی از انواع این دو چرخه علاوه بر قسمت جلو در قسمت عقب دو جرخه هم فنر بکار می برند این نوع دارای تعلیق کامل هستند زیرا هم در جلو و در دوشاخه دارای فنر است و هم در قسمت عقب. بنابر این در خرید دوچرخه کوهستانی باید به این مسئله توجه ویژه ایی کرد تا بعدا دچار مشکل نشویم.

 

 

به نوع اول که دارای سیستم تعلیق در دو شاخه جلویی هستند هارد تیل می گویند.

نوع ترمز دوچرخه کوهستان

 • ترمز لقمه ایی

 • ترمز دیسکی

ترمز های لقمه ایی سیستمی است که در گذشته استفاده گسترده ایی داشت اما بخاطر کیفیت و کارایی پایین جای خود را به ترمز مطمئن تر دیسکی داد  در حقیقت سیستم ترمز لقمه ایی دو تیکه پلاستیک مستطیلی تا حدودی نرم است که در هنگام ترمز گرفتن توسط دوچرخه سوار توسط اهرمی که لقمه ها به آنها پیچ شده اند به دو طرف چرخ فشار وارد می آورند و باعث کم شدن سرعت دوچرخه و توقف آن می شوند.

بعضی از این نوع ترمزها بخاطر کیفیت پایین آن به تایرهای دوچرخه آسیب وارد می اورند این ترمزها عمر زیادی ندارند و خراب می شوند اما قیمت آنها ارزان تر از نوع دیسکی می باشد ضمن اینکه تعویض و تعمیر آن بسیار راحت است و نیازی به تخصص خاص ندارد و هر کاربری خود می تواند آنرا تعمیر نماید.

ترمز دیسکی معمولا در دو چرخه های کوهستانی از ترمز دیسکی استفاده می شود که نسبت به ترمز های لقمه ایی با کیفیت تر، بهتر و عمر بیشتر نسبت به نوع لقمه ایی دارد و احتمال آسیب رساندن به تایرها وجود ندارد که این یک نقظه قوت برای ترمزهای دیسکی است اما نست به نوع لقمه ایی گرانتر است.

 

 باید در نظر داشت که تعمیر و تعویض ترمز دیسکی نسبت به لقمه ایی سخت تر است. در نتیجه در زمان  خرید دوچرخه کوهستانی باید به نوع ترمز توجه کامل کنیم. ترمزهای دیسکی را به دو دسته تقسیم می شود ترمز دیسکی مکانیکی که کیفیت بالای زیادی ندارد و نوع دوم ترمز دیسکی هیدرولیکی که دارای کیفیت بسیار بالایی است اما قیمت آن از ترمز دیسکی مکانیکی گرانتر می باشد.

 چرخ ها و تایرهای پهن:

 معمولاٌ به خاطر خشونت مناطق کوهستانی و جاده های ناهموار که قرار است افراد از این نوع دوچرخه در آن ها استفاده کنند این دوچرخه دارای چرخ های پهن نسبت به انواع دیگر دوچرخه هستند می تواند در حفظ تعادل هنگام دوچرخه سواری و البته مقاومت تایر ها در مناطق و جاده های نا هموار موثر باشد.

جعبه دنده و یا دندها