فروشگاه اینترنتی فروشکالا

آبگرمکن آزمایش مدل AZ 50 LS ظرفیت 50 لیتر

3,250,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن آزمایش مدل AZ 50 LS ظرفیت 50 لیتر نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ22LE

1,500,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ22LE نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ16LE

1,400,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ16LE نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120

2,560,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev150

3,400,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev150 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200

3,580,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew50

2,205,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew50 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70

2,550,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل EWQH

1,610,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل EWQH نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ewqh

1,670,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ewqh نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210

1,690,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون مدل EWH1

1,765,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون مدل EWH1 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون مدل EWH2

1,540,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون مدل EWH2 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی اطلس جواهر مدل AT-15

1,618,200 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی اطلس جواهر مدل AT-15 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی الکتروهاوس مدل واتر هیتر 15

720,000 تومان
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین C

1,800,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین C نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B

2,740,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی بتین مدل دوش دار

ناموجود
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی بتین مدل دوش دار نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی بهنام مدل P120

2,700,000 تومان
 • جنس بدنه: فلز
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی بهنام مدل P200

2,900,000 تومان
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی بهنام مدل P70

2,150,000 تومان
 • جنس بدنه: فلز
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل 100L

1,925,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L100

1,725,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L100 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L100

1,925,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L120

1,980,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L15

895,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L15 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L30

1,075,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L50

1,275,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L80

1,645,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L80 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L80

1,575,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل on50

1,595,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل pn15

1,135,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل دیواری کد pn12

1,300,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل دیواری کد pn30

1,050,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل دیواری کد pn30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر 30

1,390,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر 30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 60

1,690,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 60 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 80

1,980,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 80 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال تکنو مدل GT-E30W

1,900,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 3/4 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 3/4 اینچ

آبگرمکن برقی جنرال مدل 100 استوانه

1,730,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جنرال مدل 120 ایستاده

1,825,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنرال مدل 120 ایستاده نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال مدل 15

900,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنرال مدل 15 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال مدل 30

1,075,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنرال مدل 30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال مدل ER15

985,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جنود مدل sj30

990,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنود مدل sj30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623

3,989,400 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A

2,256,300 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل G9623

3,989,400 تومان
 • جنس بدنه: فولاد
 • نوع: برقی
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل G9624

4,261,900 تومان
 • جنس بدنه: فولاد
 • نوع: برقی
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

در این فروشگاه اینترنتی می توانید کالا های مورد نیاز خود را با استفاده از اینترنتی انتخاب و خریذاری کنید برای استفاده و مشاهده انواع کالاهای مورد نیاز می توانید از لیست افقی بالای فروشگاه استفاده کنید فقط کافیست موس را روی دسته مورد نظر قرار دهید و بعد از باز شدن، دسته فرعی مورد نظرتان را انتخاب و روی آن کلیک نمایید

این فروشگاه اینتر نتی یکی از فروشگاه هایی است که با دیجی کالا همکاری می کند و از این طریق می توانید به سایت دیجی کالا منتقل شوید و هر کالایی را در آنجا انتخاب و خریداری کنید.

لطفا برای حمایت از ما از طریق  سایت ما وارد دیجی کالا شوید و خرید خود را انجام دهید و هیچ تفاوتی از نظر قیمت خرید نخواهید داشت.

 

با تشکر مسئول فروشگاه اینترنتی فروشکالا شریف حجتی نیا

 

ایمل : sh44h88@gmail.com

شماره تماس : 09169110074 – 09391244533