سوال عمومی

1- فروشکالا چگونه فروشگاهی است؟

فروشکالا یک فروشگاه اینترنتی همکاری د فروش با دیجی کالا است و هیچ گونه کالایی را مستقیما عرضه نمی کند.

2- مسئول فروشکالا کیست؟

شریف حجتی نیا این فروشگاه اینترنتی را ایجاد کرده است