نمایش 1–50 از 110 نتیجه

آبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ22LE

1,500,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ22LE نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ16LE

1,400,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمایش مدل AZ16LE نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120

2,560,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev150

3,400,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev150 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200

3,580,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev200 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew50

2,205,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew50 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70

2,550,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل EWQH

1,610,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل EWQH نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ewqh

1,670,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ewqh نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210

1,690,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون مدل EWH1

1,765,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون مدل EWH1 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی آزمون مدل EWH2

1,540,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی آزمون مدل EWH2 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی اطلس جواهر مدل AT-15

1,618,200 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی اطلس جواهر مدل AT-15 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی الکتروهاوس مدل واتر هیتر 15

720,000 تومان
 • جنس بدنه: گالوانیزه
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین C

1,800,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین C نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B

2,740,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی بتین مدل دوش دار

ناموجود
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی بتین مدل دوش دار نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی بهنام مدل P120

2,700,000 تومان
 • جنس بدنه: فلز
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی بهنام مدل P200

2,900,000 تومان
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی بهنام مدل P70

2,150,000 تومان
 • جنس بدنه: فلز
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل 100L

1,925,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L100

1,725,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L100 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L100

1,925,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L120

1,980,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L15

895,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L15 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L30

1,075,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L50

1,275,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل L80

1,645,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی پروتون مدل L80 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی پروتون مدل L80

1,575,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل on50

1,595,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل pn15

1,135,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی پروتون مدل دیواری کد pn12

1,300,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل
 • سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ

آبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر 30

1,390,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر 30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 60

1,690,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 60 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 80

1,980,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی توربو مدل واتر هیتر کد 80 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال تکنو مدل GT-E30W

1,900,000 تومان
 • سایز لوله ورودی آب: 3/4 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 3/4 اینچ

آبگرمکن برقی جنرال مدل 100 استوانه

1,730,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • قابلیت‌ها: تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جنرال مدل 120 ایستاده

1,825,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنرال مدل 120 ایستاده نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال مدل 15

900,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنرال مدل 15 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال مدل 30

1,075,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنرال مدل 30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جنرال مدل ER15

985,000 تومان
 • جنس بدنه: آهن
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جنود مدل sj30

990,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جنود مدل sj30 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623

3,989,400 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A

2,256,300 تومان
نقد و بررسی تخصصیآبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل G9623

3,989,400 تومان
 • جنس بدنه: فولاد
 • نوع: برقی
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل G9624

4,261,900 تومان
 • جنس بدنه: فولاد
 • نوع: برقی
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل G9625

4,785,100 تومان
 • جنس بدنه: فولاد
 • نوع: برقی
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل G980

2,517,900 تومان
 • جنس بدنه: فولاد
 • نوع: برقی
 • قابلیت‌ها: قابلیت تنظیم دما
 • سایز لوله ورودی آب: 1/2 اینچ
 • سایز لوله خروجی آب: 1/2 اینچ

خرید آبگرمکن برقی ایمن

آبگرمکنی که انرژی الکتریسیته را به انرژی گرمایی تبدیل می کند و از آن طریق آب را گرم می کند.

می توان این آبگرمکن را به دو دسته کلی تقسیم کرد.

1- آبگرمکن دیواری: 

این نوع آبگرمکن بخاطر اندازه و وزن کم بر روی دیوار نصب می شود و برای خانه های کوچک و آپارتمان بعضی از اماکن تجاری مثل آرایشگاها و مفازه ها مناسب است و مورد استفاده قرار می گیرد.

 

این نوع آبگرمکن برقی به دو دسته مخزن دار که معمولا دارای مخزن چند لیتری که با عث می شه آب گرم در آن ذخیره و آماده مصرف بشود.

نوع دوم بدون مخزن که بعنوان تامین کننده فوری آب گرم بحساب می آید.

2- آبگرمکن ایستاده:

این نوع آبگرمکن بر روی زمین قرار می گیرد و معمولا دارای مخزن نسبتا بزرگی است و همیشه آب گرم درون خود ذخیره دارد.

در این نوع آبگرمکن بمحض سرد شدن آب و تا حد معین پایین آمدن درجه آب، ترم استارت بکار می افتد و المنت را گرم و آب مجددا داغ می شود و این وضعیت در طول روز تکرار می شود و آب همیشه در آن گرم می شود.

مزایای آبگرمکن برقی

 •  آبگرمکن برقی حوادث و خطرات کمتری دارد.
 • هزینه تعمیراتی زیادی نیاز ندارد.
 • یکی از مزایای این آبگرمکن این است که در اکثر مناطق نسبت به گاز برق وجود دارد بنابر این در آن مناطق این آبگرمکن می تواند مشکل نیازمان به آب گرم را رفع کند.
 • تعمیر آن راحت است و احتیاج به نگهداری خاصی ندارد.
 • آلودگی محیطی ندارد و سازگار با حفاظت از محیط زیست است.
 • در تمام اندازه ها و گاربرد ها یافت می شود و بسیاری از انواع آن را براحتی می توان جابجا کرد.
 • نیاز به فشار آب ندارد وبا کمترین فشار، همین که شیر آب باز شود دستور گرم شدن المنت ها صادر می شود و آب گرم می شود.

معایب آبگرمکن برقی

یکی از مهمترین معایب این آبگرمکن هرینه ایی که از بابت مصرف برق برای استفاده کننده بخاطر گرانی برق به نسبت انرژی های دیگر خواهد داشت.

مسئله دیگر اگر زمانی برق قطع شود در استفاده از این آبگرمکن دچار مشکل خواهیم شد یعنی این مساوی خواهد بود با از دست دادن آب گرم مخصوصا که در کشور ما میزان قطعی زیاد است و کاملا بی قاعد ست این هم می تواند یکی از معایب این آبگرمکن باشد.

انواع آبگرمکن برقی:

1- آبگرمکن برقی قابل حمل:

آبگرمکن کوچکی است که به راحتی قابل حمل است و هر کجا می توان آنرا با خود جابجا کرد و مورد استفاده قرار داد این آبگرمکن با فشار آب پایین هم براحتی کار می کند.

 

2- آبگرمکن ایستاده:

آبگرمکنی است که معمولا دارای اندازه بزرگتری نسبت به مدل های دیگر است و اماکن و خانواده هایی که احتیاج به آب گرم زیادی و همیشگی در طول روز دارند از این نوع آبگرمکن استفاده می کنند.

 

منازل ویلایی و اماکنی که فضای لازم برای قرار گیری این آبگرمکن را دارند این نوع آبگرمکن را تهیه می کنند.

این نوع آبگرمکن دارای مخزن نسبتا بزرگی است که باعث می شود حتی بعد از قطع برق هم آب گرم را در خود ذخیره داشته باشد.

3- آبگرمکن دیواری:

آبگرمکن دیواری از رایجترین و پر طرفدار ترین آبگرمکن چه از نوع برقی و چه از نوع گازی است و معمولا فضایی را اشغال نمی کند چون به دیوار می چسبد و نصب و جابجایی آن نسبت به مدل ایستاده راحت تر می باشد.

4- شیر آبگرمکن برقی:

آبگرمکنی است که حالت شیر دارد و در سر شیر رو شویی یا ظرفشویی قرار می گیرد و دارای یک کلید محافظ جان است تا از خطر برق گرفتگی ممانعت کند.

5- آبگرمکن cvs برقی:

در واقع آبگرمکن برقی حمام است که آب گرم مورد نیاز استحمام کردن را مستقیما تامین می کند بهمراه این نوع آبگرمکن یک عدد شیر و دوش هم برای استفاده در حمام وجود دارد.