نمایش 1–24 از 134 نتیجه

دوچرخه کوهستان المپیا مدل ZA سایز 26

7,250,520 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل ZA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ترینکس مدل M136 سایز 27.5

9,500,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ترینکس مدل M136 سایز 27.5 دوچرخه ترینکس مدل M136 سایز 27٫5، سری پراستفاده ای از

دوچرخه شهری گالانت مدل Spinix s80 سایز 26

3,700,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه شهری گالانت مدل Spinix s80 سایز 26 یک دوچرخه ی ورژن جدید از گالانت تولید داخل

دوچرخه کوهستان مدل SUMMER سایز 20

2,990,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان مدل SUMMER سایز 20 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان پاور مدل دیسکی و کمک قفلی سایز 26

5,850,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان پاور مدل دیسکی و کمک قفلی سایز 26 دوچرخه 26 POWER کوهستانی ساخت ایران: تنه

دوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.5

6,699,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل STEEL SPORT سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26

15,048,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل summer سایز 26

4,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل summer سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل ورتکس سایز 26

10,200,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل ورتکس سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان اولمپیا مدل سامر02 سایز26

4,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان اولمپیا مدل سامر02 سایز26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان اورلورد مدل MERCURY SE1.1-V سایز 27.5

10,648,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان اورلورد مدل MERCURY SE1.1-V سایز 27.5 دوچرخه overlord برندی تایوانی است که به عنوان یکی

دوچرخه کورسی مریدا مدل Scultura 400

51,790,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کورسی مریدا مدل Scultura 400 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل NEW GEELY سایز 27.5

6,786,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل NEW GEELY سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER.D سایز 27.5

ناموجود
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER.D سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon 2 سایز 27.5

18,240,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon 2 سایز 27.5 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26

13,950,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26

11,000,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه شهری پورت لاین مدل آکو سایز 26

4,813,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه شهری پورت لاین مدل آکو سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل BOXER سایز 26

6,450,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 24

6,800,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["24 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه شهری مدل سونیک 12002 سایز 12

990,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["12 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0641u0644u0632"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u06a9u0648u062fu06a9u0627u0646"]},{"title":"u0634u0627u0645u0644","values":["u062fu0633u062au06afu06ccu0631u0647"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER URANUS سایز 26

6,975,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u062fu06ccu0633u06a9u06cc u0645u06a9u0627u0646u06ccu06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ویوا مدل TURBOWOLF سایز 27.5

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["27.5 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["27 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0647u06ccu062fu0631u0648u0644u06ccu06a9 u062fu06ccu0633u06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان لاودیس مدل 26168 سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]
دسته بندی ها
دوچرخه 27

خرید آنلاین دوچرخه سایز 27 به بالا

دوچرخه کوهستانی

خرید اینترنتی دوچرخه کوهستانی

دوچرخه کودک

خرید اینترنتی دوچرخه کودک

خرید دوچرخه سایز 26 و 24

خرید دوچرخه سایز 26 و 24

خرید اینترنتی دوچرخه شهری

خرید اینترنتی دوچرخه شهری

خرید قطعات و لوازم جانبی دوچرخه

خرید قطعات و لوازم جانبی دوچرخه

خرید آنلاین دوچرخه

در اینجا ما سعی کردیم انواع دوچرخه های مختلف که مورد نیاز اشخاص برای استفاده های مختلف است را معرفی کنیم تا بازدید کنندگان محترم سایتمان در خرید آنلاین دوچرخه و یا حتی خرید حضوری دوچرخه مورد نیاز خود با آگاهی بیشتری نسبت به ویژگی ها و خصوصیات دوچرخه های مختلف اقدام به خرید نمایند و از خرید آگاهانه خود خرسند باشند. بر همین اساس بیش از صد مدل دوچرخه از برند های مختلف داخلی و خارجی همراه با ذکر مشخصات، سایز، جنس، رنگ، برند و غیره معرفی کرده ایم برای عزیزان آرزوی بازدید مفرح و خرید خوبی را دارم.

قیمت دوچرخه

در این قسمت ما سعی می کنیم قیمت واقعی دوچرخه را با توجه به عوامل مختلف در اختیار افرادی که می خواهند دوچرخه خریداری کنند قرار دهیم در تعین قیمت یک دو چرخه عوامل مختلفی تاثیر دارد قطعات بکار رفته مثل آلیاژ بکار رفته برای تولید بدنه، سیستم تعلیق، نوع ترمز، نوع دنده و قطعات دیگر برند دو چرخه زمان ضمانت و بسیاری عوامل دیگر هم در قیمت دوچرخه های ارایه در فروشکالا تاثیر دارد

فروش آنلاین دوچرخه

یکی از اهداف اصلی و اساسی ما فروش منصقانه دو چرخه و راهنمایی درست و صحیح خریداران محترم دوجرخه برای خرید مناسب ترین نوع و سایز دوچرخه در هنگام فروش به خریدا ران محترم است  در فروشگاه اینترنتی فروشکالا ما تغداد زیادی مدل های دوچرخه تولیدی برند های مختلف خارجی و ایران موجود در بازار ایران را به مشتریان عزیز ارایه می دهیم تا دایره انتخاب وسیعتری برای انتخاب مشتری بوجود آورده باشم.

انواع دوچرخه و کاربرد آنها:

1- دوچرخه شهری

دوچرخه شهری شامل چند نوع دوچرخه که می توانند در شهر کاربرد داشته باشد. این نوع دوچرخه به بسیاری از قطعات پیشرفته که در انواع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد نیاز نداردمثلا نیاز به تنه های بسیار سبک و گرانقیمت با آلیاژ آلومینیوم و با تنه فیبر کربن ندارد چون نیاز به حرکت سریع مانند دوچرخه های جاده ایی مسابقه ایی ندارد

همچنین نیاز به جعبه دنده های پیشرفته برخوردار از آخرین تکنولوژی کا را ندارد چون این نوع دنده کاربردی در سطح شهر ندارد اما بخاطر علایق و سلیقه های مختلف مشتریان بعضی ار تولید کنندگاه چند دنده در بعضی از آنها کار می گزاند و بسیاری از ویژگی های پیشرفته دیگر که می تواند قیمت دو چرخه را به شدت بالا ببرد 

2- دوچرخه کوهستانی:

دومین دوچرخه ایی که ما در بحث بررسی می کنیم دوچرخه کوهستانی است.

دوچرخه ایی که برای مناطق و راه های ناهموار و سنگلاخی و غیر اسفالت مورد استفاده قرار می گیرد بعنوان دوچرخه کوهستانی شناحته می شود. دوچرخه ایی که برای چنین هدفی مورد استفاده قرار می گیرد باید به صورت خاصی هم ساخته شود معولا چنین دوچرخه هایی را محکم مس سازند تا بتواند در مقابل ناهمواری و سنگ های ریز و درشت مقاومت داشته باشد.

در ساخت و تولید این دوچرخه از مواد اولیه مناسب و مقاوم استفاده می شود در تولید بدنه آن از الیاژهای سبک، محکم و گران استفاده می شود آلیاژهایی مانند آلومینیوم، تیتانیوم و فیبر کربن این باعث مقاومت هرچه بیشتر دوچرخه خواهد شد و اگر درجایی دوچرخه سوار مجبور شد آنرا حمل کند و به نقطه ایی دیگر منتقل کند با توجه به سبکی دوچرخه براحتی آنرا جابجا کند.

انواع دوچرخه کوهستانی

  • دوچرخه کوهستانی کراس کانتری

  • دوچرخه کوهستانی اسپرت

  • دوچرخه کوهستانی تریل

  • دوچرخه کوهستانی ال مونتال

  • دوچرخه کوهستانی اندرو

  • دوچرخه کوهستانی دانهیل 

  • دوچرخه کوهستانی فت بایک

برای راهنمای خرید انواع دوچرخه پیشنهاد می کنیم  راهنمایی خرید دوچرخه کوهستانی را مطالعه بفرمایید.

3- دوچرخه هیبریدی:

در ادامه مقاله به خصوصیات و ویژگی های دوچرخه هیبریدی می پردازیم اگر بخواهیم دوچرخه هیبریدی را توضیح دهیم دوچرخه ایی است که از تلفیق خصوصیات مختلف سه مدل دوچرخه شهری با دوچرخه کوهستانی و جاده ایی تولید شده است یعنی از هر کدام چند ویژکی را برده است.

در حقیقت این دو چرخه می تواند برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. برای یک سفر کوتاه درون شهری یا خرید ویا رفتن به بیرون از شهر در یک روز تعطیل و دوچرخه سواری در یک جاده شیب دار یا تا حدودی نا هموار.

4- دوچرخه جاده ایی

دوچرخه جاده ایی دوچرخه ایی است که در جاده ها ی صاف و برای کاربردهای حرفه ایی مسابقه ایی بکار می رود. در ساخت آنها از آخرین تکنولوژ روز دنیا استفاده می شود بدنه آنها از فیبر کربن که سخت و بسیار سبک است استفاده می شود بهمین خاطر بسیار کم وزن هستند.

در دوچرخه های مسابقه ایی از جعبه دنده کامل و پیشزفته استفاده می شود. و دارای چرخ های بسیار باریک است تا اصطکاک کمتری با جاده داشته باشد و جلوی سرعت دوچرخه را نگیرد. فرمان آن دارای قوس است بطوری که ورزشکا بصورت خمیده دوچرخه سواری می کند تا مقاوت باد را بشکند.

4-دوچرخه کودک

که دوتا چرخ اضافه برای حفظ تعادی قرار می دهند و در آن از لوازم تریینی مانند شب نماها و یا رنگ های زیبا و سبد در چلو و بسیاری از وسایل تزیینی دیگر استفاده می شود.

5- دوچرخه توریستی:

معمولا این نوع دوچرخه نسبت. پیشرفته تر، محکم تر و گرانتر انواع دوچرخه های دیگر است. دوچرخه توریستی دوچرخه ایی که افراد علاقه مند به سفر با دوچرخه از آن استفاده می کنند این دوچرخه بخاطر اینکه مدت زمان طولانی در مکان های مختلف و جاده های متنوع بیرون شهری و کوچه و خیابانهی شهرها و کشوری گوناگون + استفاده می شود دارای ساختار محکم و گران قیمت می باشد. در این دوچرخه هم از بدنه ایی بسیار سخت و مقاوم که از الیاژهای بسیار گران و سبک تولید شده استفاده می شود.

معمولا برند های مشهور و بسیار معروف دنیا بخاطر تکنوژلوژی بالایی که برای تولید این نوع دوچرخه باید بکار رود این دوچرخه ها را می سازند این دوچرخه ها با بدنه های مختلفی ساخته می شود که دوچرخه سواران هر کدام ممکن است نوع خاصی را انتخاب کنند بسیاری از برندهای معروف تولید کننده دوچرخه توریستی بطور سفارشی و اختصاصی برای خریداران دوچرخه تولید می کنند..

از میان بدنه های فولادی، فیبر کربن و آلومینیومی فولادی بسیار سنگین تر و ارزان تر از انواع دیگر است و فیبر کربن بسیار سبک تر و البته گرانتر از بقیه است و الومینیومی سبک تر و گرانتر از فولادی و اما از فیبر کربن ارزانتر است.

اگر می خواهیم با دو چرخه به جاهای دوردست سفر کنیم مزیت بدنه فولاد در صورتی که دچار مشکل یا شکستگی شود براحتی قابل تعمیر و جوش دادن است. اما در مورد بدنه های آلومینیومی و فیبر کربن این مسئله صدق نمی کند و متخصص و دستگاه های تخصصی مورد نیاز هر جایی گیر نمی آید.

زین این دوچرخه معمولا بزرگتر از بقیه دوچرخه ها مانند دوچرخه های کورسی، کوهستانی یا جاده ایی و بعضی دیگر از دوچرخه ها است زبرا هدف از سفر دیدن مناظر و جاهای دیدنی شهرها و کشورهای مختلف است بخاطر اینکه دوچرخه سوار بتواند راحتر دوچرخه سواری و از جاهای مختلف لذت ببرد زین را بزرگتر می سازند.

این دوچرخه ها از سیستم تعلیق قوی و مستحکم استفاده می کند در کنار سیستم تعلیق از چرخ ها و تیوب های پهن و کاملا استاندارد که در مقابل گرما و سرما برف و باران و نا همواری مقاوم است بهره می برد.

در این دوچرخه بخاطر خطراتی که ممکن است برای جان و سلامت جسمی فرد بوجود آید از نوع پیشرفته سیستم ترمز دیسکی استفاده می شود و نوع ترمز لقمه ایی در این نوع دوچرخه کاربرد بسیار کمی دارد و فقط برای سفر به کشور های فقیر و عقب افتاده که امکان تعمیر این نوع ترمزها در آنها وجود دارد توصیه می شود.

6- دوچرخه دو نفره

7- دوچرخه نمایشی

8- سه چرخه افراد مسن

ویژگی های دوچرخه مناسب :

از جمله فاکتورهای مهمی که به هنگام خرید دوچرخه باید در نظر بگیرید عبارتند از:

تنه دوچرخه:

قبل از هر چیزی باید توجه داشته باشید که تنه دوچرخه به طور کامل با بدن شما تناسب داشته باشد و در غیر این صورت دوچرخه سواری برای شما بسیار سخت و آزاردهنده خواهد شد.

در صورت کوچک بودن تنه دوچرخه و فشرده شدن در آن پاهای شما به هیچ عنوان فضای کافی جهت رکاب زدن را ندارد و اگر این اتفاق به صورت برعکس یعنی تنه دوچرخه بزرگتر از نیاز به شما باشد، پدال زدن کاملاً سخت شده یا بهتر است بگوییم امکان چرخش کامل پا روی پدال وجود ندارد.

این نکته را نیز به یاد داشته باشید هنگام مراجعه برای انتخاب دوچرخه کودکان لازم است در وهله اول کودک خود را بر روی زین دوچرخه قرار دهید و از این موضوع اطمینان حاصل کنید نوک انگشت پایش به زمین رسیده و کاملاً آسان و بدون هرگونه سختی نیز باید فرمان را در دست بگیرد

انواع بدنه های دوچرخه

آلومینیومی

تیتانیوم

فیبر کربن

فولادی

تنه دوچرخه استیل

بدنه دوچرخه ترکیبی آلومینیوم و فیبر کربن

تنه دوچرخه High tensile steel

بدنه دوچرخه Chromoly steel

بدنه دوچرخه فیبر کربن

بدنه فیبر کربن تنه ایی جدید است که با استفاده از آخرین دست آوردهای بشری در زمینه استفاده از مواد کربن در زمینه های صنعتی است که تولید کنندگان تنه دوچرخه از این مواد برای تولید بدنه دوچرخه استفاده می کنند. این بدنه بسیار سبک و مستحکم و مقاوم است در حقیقت این بدنه را از بهم بافتن کربن و تقویت و مستحکم کردن آن با زرین پلاستیک تولید می کنند.

این جنس از بدنه های دوچرخه آخرین نسل از نسل های بدنه دوچرخه است که با استفاده از آخرین پیشرفت های تکنولوژی بشری بدست آمده است در طول تقریبا ده سال که از تولید این تنه می گذرد محققان و طراحان صنعت دوچرخه سازی و بسیاری صنایع دیگر سعی در رفع نواقص و عیوب این تنه داشتند و مهمترین و اساسی ترین مشکل تنه های فیبر کربن یعنی حساسیت و خرابی در مقابل اشعه ماورای بنفش بود که محققان این صنعت موفق به برطرف کردن آن شدند.

حالا تنه فیبر کربن سبک ترین تنه دوچرخه است در کنار این ویژگی بسیار مهم دارای استحکام بسیار بالایی است که از آن بهترین تنه دوچرخه ساخته است. تنه فیبر کربن دارای کابرد های حرفه ایی است و از جمله طرفداران این نوع دوچرخه دوچرخه سواران حرفه ایی که در مسابقات تورهای مهم بین المللی، جهانی و المپیک شرکت می کنند و جز قهرمانان و بزرگان این رشته در سطوح مختلف بحساب می آیند.

موقعیت زین:

از  ویژگی های دوچرخه مناسب که می توان به آن اشاره کرد زین دو چرخه است. در بسیاری از مواقع دوچرخه ‌سواران البته تنها برخی از آن ها سعی می کنند با توجه به سلیقه شخصی خود زین را کمی به جلو یا عقب تنظیم کنند و تنها در چنین شرایطی می ‌توانند احساس راحتی و رضایت کامل از دوچرخه سواری را داشته باشند،

زین

زین

اما در این میان اکثریت علاقه دارند زین دوچرخه بدون تغییر و همان طور قرار بگیرد البته در هر شرایطی زاویه قرار گرفتن زین به سلیقه شخصی دوچرخه ‌سوار بستگی دارد و این امکان برای آن ها فراهم شده تا بتواند با انجام آزمون و خطا زاویه آن را تنظیم کنند.

به طور کلی و در هر صورتی زین باید به گونه ‌ای باشد که پاها کاملاً روی پدال قرار گرفته و همچنین فضای لازم و کافی جهت جابجایی آن نیز در اختیار داشته باشید. در صورت بی توجهی به این مورد و تنظیم شدن زین به طوری که برای قرار گرفتن پاها روی پدال نشیمنگاه شما مدام در حرکت باشد احساس راحتی نخواهید داشت.

فرمان دوچرخه:

فرمان دوچرخه ویژگی دیگری از  ویژگی های دوچرخه مناسب است. که معمولاً برای دوچرخه سواران مبتدی موقعیت قرار گرفتن فرمان اهمیت خاصی ندارد که این باور اشتباه بوده و در هر صورت زاویه نامناسب آن می‌ تواند باعث به وجود آمدن کمر درد، کشیدگی عضلات شانه یا حتی درد در ناحیه مچ دست شود.

در هر صورت سعی می ‌شود برای تولید دوچرخه فرمان نیز متناسب با سایز آن باشد، اما با توجه به متفاوت بودن دوچرخه کوهستان عرض فرمان آن را بیشتر در نظر می گیرند.

طبق و قامه دوچرخه:

از جمله موارد مهم دیگری از  ویژگی های دوچرخه مناسب که در دوچرخه سواری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌ باشد به کارگیری تمام نیروی مصرفی تنها برای پیش بردن دوچرخه و همچنین مانع شدن از به وجود آمدن هرگونه اتلاف انرژی دوچرخه سوار است،

به همین دلیل باید از قرار گرفتن پاها به صورت درست روی پنجه رکاب انتقال پیدا کردن تمام نیروی مصرفی به طبق قامه تنها برای پیش بردن یا جلو بردن دوچرخه اطمینان لازم را حاصل کنید.

برای تولید طبق قامه معمولاً نوع رایجی در نظر گرفته شده که جهت استفاده از آن به پنجه رکاب احتیاج دارید و این امکان نیز برای شما فراهم می شود بدون استفاده از کفش های مخصوص نیز دوچرخه سواری کنید.