نمایش 1–24 از 50 نتیجه

دوچرخه کوهستان المپیا مدل ZA سایز 26

7,250,520 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل ZA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه شهری گالانت مدل Spinix s80 سایز 26

3,700,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه شهری گالانت مدل Spinix s80 سایز 26 یک دوچرخه ی ورژن جدید از گالانت تولید داخل

دوچرخه کوهستان پاور مدل دیسکی و کمک قفلی سایز 26

5,850,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان پاور مدل دیسکی و کمک قفلی سایز 26 دوچرخه 26 POWER کوهستانی ساخت ایران: تنه

دوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26

15,048,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل summer سایز 26

4,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان المپیا مدل summer سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل ورتکس سایز 26

10,200,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل ورتکس سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان اولمپیا مدل سامر02 سایز26

4,150,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان اولمپیا مدل سامر02 سایز26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کورسی مریدا مدل Scultura 400

51,790,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کورسی مریدا مدل Scultura 400 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26

13,950,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل MAMBA سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26

11,000,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه شهری پورت لاین مدل آکو سایز 26

4,813,000 تومان
نقد و بررسی تخصصیدوچرخه شهری پورت لاین مدل آکو سایز 26 نمایش کامل نقد و بررسی تخصصی

دوچرخه کوهستان المپیا مدل BOXER سایز 26

6,450,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل ML-SPIDER سایز 24

6,800,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["24 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل WINNER URANUS سایز 26

6,975,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u062fu06ccu0633u06a9u06cc u0645u06a9u0627u0646u06ccu06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان لاودیس مدل 26168 سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ویوا مدل DRAGON سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ویوا مدل BLAZE سایز 26

10,540,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["24 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان راپیدو مدل R5 سایز 26

9,405,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل SPINIX سایز 26

7,900,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["24 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644","u0646u0648u062cu0648u0627u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه شهری ویوا مدل MAMBA سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u0634u0647u0631u06cc"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0647u06ccu062fu0631u0648u0644u06ccu06a9 u062fu06ccu0633u06a9u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل summer 025 سایز 24

4,490,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["24 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0647u0646"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان المپیا مدل SKYLAND سایز 26

7,920,000 تومان
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ماکان مدل BEEHIVE سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0641u0644u0632"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0646u0648u062cu0648u0627u0646","u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]

دوچرخه کوهستان ماکان مدل Sorena تنه آلمینیوم 003 سایز 26

ناموجود
[{"title":"u0633u0627u06ccu0632 u0637u0648u0642u0647","values":["26 u0627u06ccu0646u0686"]},{"title":"u062cu0646u0633 u0641u0631u06ccu0645","values":["u0622u0644u0648u0645u06ccu0646u06ccu0648u0645"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062fu0648u0686u0631u062eu0647","values":["u06a9u0648u0647u0633u062au0627u0646"]},{"title":"u062au0639u062fu0627u062f u062fu0646u062fu0647","values":["21 u0639u062fu062f"]},{"title":"u0645u0646u0627u0633u0628 u0628u0631u0627u06cc u06afu0631u0648u0647 u0633u0646u06cc","values":["u0628u0632u0631u06afu0633u0627u0644"]},{"title":"u0646u0648u0639 u062au0631u0645u0632","values":["u0644u0642u0645u0647u200cu0627u06cc"]}]
فروشگاه دوچرخه شهری فروشگاه دوچرخه  فروشگاه دوچرخه کوهستانی

خرید دوچرخه سایز 26

دوچرخه از بهترین وسیله های پیمایش مکانیکی است، که رفت و آمد بوسیله آن مزایای زیادی برای انسان دارد. علاوه بر پاکیزگی هوا، دوچرخه‌ سواری نوعی ورزش محسوب می شود و سلامتی انسان را تضمین می کند. دوچرخه ها سایز های مختلفی دارند و شما باید بر اساس سن و شرایط جسمانی خود، بهترین سایز را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشت مقاله ما در این زمینه را مطالعه بفرمایید

مشخصات دوچرخه سایز 26

دوچرخه سایز 26 مخصوص بزرگسالان و اغلب نوجوانان است. بدنه این دوچرخه مستحکم و مقاوم طراحی شده است و زین و پدال آن معمول میانگین قدی رایج است.
خرید دوچرخه سایز 26 می تواند بهترین انتخاب شما باشد، چرا که ممکن است از نوجوانی به بعد قد شما ثابت بماند، در این صورت تا هر زمان که بخواهید می توانید از آن استفاده کنید.
دوچرخه سایز 26 مدل های مختلفی دارد که پر استفاده ترین مدل آن، نوع شهری است. مدل های کوهستانی، جاده ای، مردانه، زنانه و….. نیز کاربرد خاص خود را دارد.
همچنین این دوچرخه عملکرد فوق العاده ای در شیب تند دارد و شتاب آن نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد. از طرفی سبکی محصول باعث می شود که کارکرد مفید بالایی در پرش داشته باشد.

قیمت دوچرخه سایز 26

امروزه با توجه به شرایط و جو حاکم، مهم ترین معیار هنگام خرید، قیمت است. دوچرخه سایز 26 با توجه به برند و سال ساخت، قیمت های متفاوتی دارد.
بسیاری از برند های معتبر محصولات خود را با قیمتی مناسب عرضه می کنند. امکانات نیز بر قیمت دوچرخه تأثیر دارند، هرچه امکانات دوچرخه بیشتر باشد، قیمت آن نیز رو به سعود می رود. فروشگاه کالا نت ارائه دهنده بهترین دوچرخه ها از برند های مختلف است، که با نازلترین قیمت صاحب دوچرخه خواهید شد.
از طرفی فروشگاه ها همواره قیمت های متفاوتی را به عنوان سود برای محصولات خود در نظر می گیرند. از این رو با خرید دوچرخه سایز 26 از فروشگاه کالا نت، قیمت اصلی محصول را پرداخت خواهید کرد.

ویژگی های دوچرخه سایز 26

دوچرخه سایز 26 مزایا و ویژگی های بسیاری دارد و به همین دلیل، از پر استفاده ترین دوچرخه ها بین دیگر سایز ها است. طراحی ارگونومیک و موارد زیر را از بهترین ویژگی های این دوچرخه می توان دانست.
• شتاب اولیه آسان
• عبور راحت از پیچ های تند
• عملکرد فوق العاده در شیب تند
• طراحی سبک و پرش حرفه ای
• استارت آسان

خرید دوچرخه سایز 26

اگر شما هم دوچرخه سواری را دوست دارید و اما نمی‌ دانید کدام دوچرخه برایتان مناسب است یا چگونه می توانید دوچرخه ای ارزان قیمت و با کیفیت داشته باشید، فروشگالا نت راه حلی برای شما دارد. می توانید با ورود به این فروشگاه مجازی، موفق به خرید دوچرخه سایز 26 با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت شوید.