رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۱۴

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,000 تومان است.

رژ لب جامد این لی مدل Toffee شماره 410

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,120 تومان است.

رژ لب جامد این لی مدل Night Angel شماره 610

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,120 تومان است.

رژ لب جامد الیزا مدل Mini بسته ۳۶ عددی

قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 895,000 تومان است.

رژ لب جامد الیزا مدل Mini شماره ۲۲

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,000 تومان است.

رژ لب جامد مرو مدل Mini-T1 مجموعه 3 عددی

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,500 تومان است.

رژ لب جامد مرو مدل Ebony شماره 00

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.